Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Nummerserier

Før du tar i bruk butikkdata kan det være nyttig å se over hvilken nummerserie du ønsker å bruke.

Menyvalg: Faste register – Nummerserier – Faktura/Ordre/Tilbud – Nummerserie for kontantfaktura.

1 oppsett.png
Som standard settes denne serien til å starte med 1000000. Dersom du ønsker å endre på denne eller opprette en ny nummerserie gjøres det her.
I salgsbildet kan du velge hvilken nummerserie som skal brukes som standard. Gå da til Rediger – Innstillinger – Annet og Velg standard nummerserie, så vil den du velger her alltid bli brukt ved salg i butikkdata.
2 annet_1.png
I samme bilde kan du også sette inn en standard kunde som skal velges når du åpner salgsbildet, i feltet «Kundenr for tilfeldige kunder».