Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Oppsett av kvitteringsskriver

Vi vil her vise hvordan du får maskinen til å kommunisere med en tilkoblet kvitteringsskriver.

Det første som må kontrolleres er hvilke COMporter som finnes på maskinen der Kvitteringsskriver skal kobles til.
I de aller fleste tilfeller kobles kasseskuff til PC via Kvitteringsskriver (dersom kasseskuff ikke fungerer, ligger problemet som regel på kvitteringsskriver).
Dersom det benyttes en overgangskabel fra gammel standard (RS-232) til USB må driver være på plass for at dette skal fungere. Kontroller dette under enhetsbehandling på PC. (Kontrollpanel – System – Enhetsbehandling) For å få frem Kontrollpanel på windows 8, trykk på windows tasten og skriv kontrollpanel. På windows 7, velg Start nede til venstre og velg Kontrollpanel fra listen som kommer opp.

Enhet.jpg

Når kabler er koblet i COMport går du så inn i Unimicro V3 for å klargjøre systemet.
Gå først inn i Butikkdata og deretter butikkdata igjen for å komme inn i kassebildet.

Velg Kvitteringskriver og display på Rediger menyen.

 Rediger.jpg

Under arkfanen Generelt her har du valg for å skrive ut kvittering ved betaling med bankkort og valg for om kasseskuffen skal åpnes automatisk:

Generelt.jpg

Nettverk
Bruk av V3 butikkdata over nettverk, der kvitteringsskriver er koblet til klient-maskin (annen maskin enn den butikkdata kjører på, for eksempel terminalserver), bruker normalt portdeling for kommunikasjon med kvitteringsskriver. Alternativt til portdeling kan en kjøre egen applikasjon UniPOSPrinterService på klientmaskinen.

Oppsett
På maskinen hvor kvitteringsskriver er koblet til må applikasjonen startes fra C:\Program Files (x86)\UniMicro\UniAssemblies\UniPOSPrinterService.exe. Unimicro V3 må være installert på klientmaskinen.

Start så tjenesten, videre kan med fordel haken for auto oppstart settes på.

Nettverk.jpg

 På klientsiden, velg Rediger - Kvitteringsskriver og display, hak av for Bruk nettverk-tjeneste, sett rett ip og ping tjeneste for å sjekke at du får OK.

Nettverk2.jpg

 

Velg arkfanen Printer og velg riktig comport fra nedtrekksmenyen.

Om du er usikker på hvilken comport som er rett, velg Kalibrer, da vil systemet gå igjennom en veiviser og forsøke å finne hvilken comport kvitteringsskriveren er koblet til.

kvitteringsskriver-innstillinger_1.png


Lagre og forsøk gjerne en prøveutskrift fra kvitteringsskriver.

Når du så skal lagre salg i butikkdata, må du ved første registrering gå inn og sette den nye kvitteringsblanketten som standard kvittering. Det gjør du i bildet for valg av betalingstype. Trykk knappen Velg kvittering, marker den nye kvitteringen og velg Sett standard:

Kvittering.jpg

I de aller fleste tilfeller der kvittering ikke kommer ut skyldes dette feil oppsett eller at noen har byttet om på ledninger (dersom det tidligere har fungert). Husk at dersom kvitteringsskriver ikke fungerer vil i de aller fleste tilfeller heller ikke kasseskuff fungere.
De fleste kvitteringsskrivere kommer med et varsel dersom det er tomt eller nærmer seg tomt for papir. Da vil det ikke komme noe kvittering og kasseskuff vil som regel heller ikke åpne seg.