Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Oppsett av cipherlab

Oppsett av Cipherlab 8000 mot Unimicro V3

Cipherlab 8000 er en håndterminal med strekkodeleser. Denne brukes til datafangst mot følgende skjermbilder i Unimicro V3:

  • Faktura
  • Ordre
  • Tilbud
  • Bestilling
  • Varemottak
  • Butikkdata
  • Varetelling

1_cipherlab.jpg

Ta kontakt med oss for tilbud dersom du ønsker å kjøpe en slik terminal.

Oppsettet er relativt enkelt, og felles for alle skjermbildene. Har du satt opp terminalen for ett skjermbilde, vil den fungere i samtlige.

Sjekk først at terminalen er rett installert. De fleste terminaler leveres med et USB-grensesnitt. Denne fordrer installasjon av en driver, som er supplert med terminalen. Riktig installert vil du finne terminalen under Porter(com og lpt) i enhetsbehandlingen. Noter deg vilket comportnummer terminalen tildeles. Dersom terminalen har et direkte comport(rs232)-grensesnitt, noter deg hvilken comport den plugges i.

Deretter trenger du et program som heter IR_READ.EXE. Dette er ikke alltid supplert med terminalen, og må i så fall lastes ned. (Se linker til slutt i artikkelen.) Dette programmet skal legges på c:\programfiler\unimicro.

Så til oppsettet:

Åpne fakturabildet. Velg rediger->innstillinger for håndterminal. Velg Cipherlab 8000 Craddle, og trykk OK. Følgende bilde dukker opp:

2_cipherlab.png

Fyll inn plasseringen til ir_read.exe øverst. COM-port settes til comportnummeret terminalen er koblet til, enten via usb eller direkte.

Baudrate settes til det samme terminalen er instilt til, under ”settings” – menyen på terminalen. Trykk OK. Terminalen er nå klar til bruk.

Bruk av terminalen:

Velg ”collect på terminalen”. Trykk på den gule knappen for å aktivisere strekkoden. Scan en strekkode som ligger inne i Unimicro V3. Når terminalen gir fra seg et pip, er varen lest. Nå vil terminalen be deg om å fylle inn antall. Trykk inn antall, bekreft med en av de blå knappene. Nå ber terminalen om strekkode, og du kan scanne neste vare.

Når du er ferdig, trykk ESC på terminalen. Da kommer du tilbake til hovedmenyen. Velg upload, og sett terminalen i dockingstasjonen. Gå inn i skjermbildet du vil hente varene inn i, og trykk på håndterminal-knappen:

3_cipherlab.png

Nå vil varene som ligger i scanneren hentes inn i skjermbildet.

Scanneren, med standard programvare, er kun i stand til å hente inn strekkode og antall. Mer avansert programvare kan spesiallages, ta kontakt med Uni Micro AS.

Linker:

IR_READ.exe:

ftp://ftp.unimicro.biz/tilleggsmoduler/cipherlab/

DOWNLOAD


USB – Driver:

ftp://ftp.unimicro.biz/tilleggsmoduler/cipherlab/USB Cradle-308.zip

DOWNLOAD