Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Kontant innbetaling av faktura

Dersom en kunde har fått en faktura og ønsker å betale den i butikken er det laget en egen funksjon for dette.
Menyvalg: Hjem - Betaling av faktura eller i salgbildet: Rediger – Betaling av faktura

Kontant.jpg

Viktig: For at denne funksjonen skal fungere må du sette opp en interimskonto i Systeminnstillingene. Gå til Faste register – Klient/System – Systeminnstillinger – Butikkdatainnstillinger og velg Interimskonto for kontant betaling av faktura.
Det er viktig at det blir opprettet en unik konto som bare skal brukes til dette formålet. Å sette inn for eksempel konto 1900 i Systeminnstillinger her vil ikke fungere bra siden det kontonummeret er i bruk til kasse/kontant og har en annen funksjon i Butikkdata.
Vi anbefaler at dere oppretter konto 1722 og kaller denne ”Interimskonto for kontant betaling av faktura”. Dersom kontonummer 1722 er i bruk; finn et ledig kontonummer i nærheten. Legg dette inn i Systeminnstillinger, se under.
Interim.jpg
Når så en kunde kommer og vil betale en faktura, velger du Betaling av faktura og kommer da inn i innbetalingsbildet:
Innbetaling.jpg

Legg inn fakturanr her. Merk at det ikke er tillatt å ta delbetaling av faktura, hele beløpet må betales i sin helhet, det er ikke støtte for delbetaling av faktura. Lagre og ta imot betaling som vanlig:

Betaling.jpg