Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Oversiktsbildet

Oversiktsbildet kan være et nyttig verktøy som kan brukes til mye.
Menyvalg: Hjem – Oversikt.

1 oversikt_8.png

Her kan du ved hjelp av Feltvelger opp til venstre sette inn de feltene du ønsker å få opplysninger om. Velger du Faktura fra registeret til venstre vil du få frem alle faktura som er laget i søkeintervallet, både i Butikkdata- og Fakturamodulen.
Listen du får frem her kan eksporteres til excel eller skrives ut. Det ligger også en del andre valg øverst i bildet, se over disse.
Nede i bildet viser detaljer på den fakturaen du står på i listen.