Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Har du glemt å bokføre et dagsoppgjør?

Da kan du finne dette igjen og bokføre senere.

Menyvalg: Faste registre - Oversikt Dagsoppgjør

Da kommer du inn i dette bildet: 

Oversikt dagsoppgjør.png

Bla til ønsket dagsoppgjør ved hjelp av pilene oppe i bildet. Her har vi bladd til siste og ser at status er Kjørt, men det er ikke påført noe bilagsnummer og Bokføre-knappen er aktiv.

Her er det bare til å trykke på Bokføre og velge rett nummerserie, så er dagsoppgjøret bokført. Du kan også gå på rapporter herifra og skrive ut om ønskelig.