Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Kopi av siste kvittering

Det er laget funksjon for å få ut kopi av siste kvittering.
Dette kan være aktuelt dersom papiret krøller seg i skriveren eller kunde ber om en ekstra kvittering.
Menyvalg: Salgsbildet i butikkdata - Skriv ut siste kvittering

Siste.jpg

Kvitteringen som kommer ut har teksten KOPI.

Menyvalget er ikke tilgjengelig dersom du har vært logget ut etter siste salg.

Det er kun tillatt å skrive ut èn kopi fra butikkdatamodulen, men om du trenger flere kopier, kan det skrives ut på A4 fra fakturamodulen. 

 

Du kan skrive ut en kopi på kvitteringsskriveren ved å gå til Rapporter - Rapportoversikt, velge mappen Kvitteringer, stå på rett kvittering i høyre side av bilde, trykke på Skriv ut og taste inn Fakturanr på salget.

siste 2.jpg

Det er som sagt bare èn kopi som er tillatt fra butikkdatamodulen, trenger du flere kopier må du inn i fakturamodulen. Der får du skrevet ut en kopi av samme faktura hver gang du er logget inn.

Det er mulig å sette på innstilling for å ikke skrive ut kvittering ved kortsalg da dette er sporbare transaksjoner og man må derfor ikke skrive denne ut automatisk. Kontantsalg skal det alltid skrives ut kvittering for.

Du kan sette opp innstillingene for dette og åpning av kasseskuff her:

but.jpg