Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Registrere retursalg

Dersom du har registrert noe feil i kassen eller kunden kommer tilbake med en vare må dette registreres i kassen.

I salgsbildet ligger to knapper: Lag kreditnota og Kreditnota siste salg.

1 kreditnota.png

Velger du Lag kreditnota kan du søke frem en hvilken som helst faktura og den vil da legge seg med negativt fortegn i salgsbildet.
Knappen Kreditnota siste salg henter inn igjen forrige salg og legger det inn med negativt fortegn i salgsbildet.

2 kreditnota.png

Her kan du gjøre eventuelle endringer. Trykk så på en av Betalingsknappene oppe i bildet.

3 betalingsbildet.png

Når du kommer inn i betalingsbildet, legg da spesielt merke til haken som vises nede i bildet; Tilgodeseddel.
Dersom denne haken er på og du trykker OK, vil det komme ut en tilgodeseddel (forutsatt at du har satt inn kvittering for dette i Systeminnstillingene) og systemet fører posten mot konto for tilgodesedler. Hvis du skal gi kunden pengene tilbake må du huske på å fjerne haken for tilgodeseddel, ellers får du differanse i kassen. Eventuelle tilgodesedler kan sees under Forespørsel – Tilgodesedler i Åpningsbildet i butikkdata.