Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Tilgodesedler

Dersom en kunde leverer inn igjen en vare kan det være ønskelig å gi kunden en tilgodeseddel istedenfor penger.

Menyvalg: Faste registre - Klient/System - Systeminnstillinger - Butikkdatainnstillinger

tilgode.jpg

Innstillinger:
• Hva som skal være nedre grense for hva du skal gi ut tilgodeseddel for og hva du kan betale ut i kontanter setter du opp i systeminnstillingene.
• Her setter du også opp hvor lenge en tilgodeseddel skal være gyldig.
• Du må velge kvittering i feltene over, for å få ut en tilgodeseddel med strekkode og evnt en tilgodeseddel med plass til signatur.
• Det må også være satt opp en betalingstype for tilgodeseddel. Konto for bokføring av tilgodeseddel hentes herifra.

Registrer retur av varen i butikkdatabildet (med negativt antall), haken for Tilgodeseddel kommer automatisk på i betalingsbildet så lenge beløpet er større enn det som ble satt i innstillingene over og du får ut en tilgodeseddel til kunden og en til å ha i kassen for å ta med i opptellingen. Dersom kunden skal ha tilbake kontanter må du ta bort haken for tilgodeseddel.
2 betaling.png
Under arkfanen Forespørsel - Tilgodesedler vil du finne en oversikt over solgte og brukte tilgodesedler.

Når kunden kommer og vil betale med en tilgodeseddel, registrerer du salget på vanlig måte og velger Betal med tilgodeseddel. Du scanner så tilgodeseddelen i betalingsbildet i kassen og den vil da bli merket som brukt i bildet Forespørsel - Tilgodesedler. (Fakturanummeret tilgodeseddelen har blitt benyttet på vil stå i feltet Brukt på faktura).
Dersom strekkoden ikke er lesbar og du må taste inn beløpet i betalingsbildet, bør du gå inn i Forespørsel - Tilgodesedler og manuelt merke tilgodeseddelen som brukt for å ha oversikt over hvor mange tilgodesedler du har utestående. Marker tilgodeseddelen det gjelder, og velg Merk som brukt. Du vil da få -1 i feltet Brukt på faktura.