Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Uttak/Innskudd av kasse

For å endre kontantbeholdningen i kassen kan du bruke funksjonen Uttak/Innskudd.

Menyvalg: Butikkdata - Vis - Uttak/Innskudd

Dersom det er nødvendig å ta ut eller legge til kontanter i kasseskuffen, må dette registreres slik at dagsoppgjøret blir korrekt.

Dette kan være aktuelt ved f.eks. uttak fra kasse til å kjøpe kaffe/frimerker osv. eller et innskudd fordi kunder har tatt ut kontanter på kortkjøp.

Du kan registrere bevegelsen underveis i løpet av dagen:

1-Uttak.jpg

Eller du kan registrere det når du tar dagsoppgjøret:

2 uttak.jpg

De bevegelsene som evnt er registrert i løpet av dagen vil vise i bildet over.

Når du velger Uttak/Innskudd kommer du inn i dette bildet:

4 uttak.jpg

Forklaring til feltene:

Bevegelse nr: Systemet generer et nr her.
Kommentar: Her skriver du hva bevegelsen gjelder.
Type: Velg om det er et Innskudd eller et Uttak.
Beløp: Skriv inn beløpet. NB! Bare skriv tall, ikke bruk minustegn selv om det er et uttak.
Dato: Dagens dato blir foreslått, men det er mulig å endre her dersom bevegelsen gjelder en annen dag. NB! Dersom det eneste som er gjort på en dato er en bevegelse, ingen salg, så blir det ikke generert noe dagsoppgjør. Det må være et salg i tillegg til bevegelsen.
Selger: Her kan du velge fra nedtrekksmenyen hvem som utfører bevegelsen.
Bruker: Den brukeren som er innlogget på Uni.
Kasse nr: Den kassen som er koblet opp mot aktuell arbeidsstasjon, dette får du ikke endret på.
Kontonr kasse: Den hovedbokskontoen som kontantene blir bokført mot.

Viktig: For å få ut kvittering på uttaket/innskuddet, må du sette inn rapporten som vist under. Faste registre - Klient/System - Systeminnstillinger - Butikkdatainnstillinger - Standard kvittering for innskudd/uttak av kasse. Trykk i feltet for å få opp knappen med tre prikker og søk frem kvitteringen som heter kassebevegelse.

3 uttak.jpg