Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Velge betalingsmåte

Velge betalingsmåte/betalingstype ved lagring av salg

Når du har gjort alle dine vareregistreringer, må du angi hvilken betalingsform kunden ønsker å benytte. Dette er viktig for dagsoppgjøret, da kortsalg ikke gir kontanter i kassen!
1 valgene.png
Ved lagring av salg har du fire alternativer. De tar deg alle til bildet for valg av betalingsmåte, men fyller ut forskjellige felt. Du kan redigere på beløpene/feltene i betalingsbildet, men det kan være lurt å velge den lagringsmuligheten som gir raskest lagring.
• Betale kontant (F7): Lagrer salget og fyller ut feltet for Kontant i bildet for valg av betalingsmåter
• Betale med kort (F8): Lagrer salget og fyller ut feltet for Bank/Kredittkort i bildet for valg av betalingsmåter
• Betale med tilgodelapp: Lagrer salget og du kan scanne en Tilgodelapp i bildet for valg av betalingsmåter
• Betale med gavekort: Lagrer salget og du kan scanne et Gavekort i bildet for valg av betalingsmåter

Dersom vi f.eks velger Betale kontant, ser vi at systemet viser totalsummen på salget, og foreslår at hele beløpet betales kontant:
2 kontant.png
Dersom kunden betaler med nøyaktig beløp i kontanter, er det bare å velge OK, så lagres salget.
Dersom kunden betaler med en 200-lapp, registrerer vi inn 200 i feltet kontant. Vi ser da at kunden skal ha kr 75 tilbake, og vi kan lagre salget (OK):
3 tilbake.png
Ved valg Betale med kort, vil systemet fylle ut feltet for Bank/Kredittkort i stedet:
4 kort.png
Dersom kunden for eksempel ønsker å ta ut penger fra kassen kan du fylle inn totalbeløpet som skal belastes kortet i feltet for Bank/Kredittkort. Da vil kunden få tilbake det som står i det feltet Tilbake:
5 kort tilbake.png
Dersom kunden ønsker å betale litt med kort, og litt kontant, fyller du inn beløpene i feltene med korrekt betalingstype. Dersom kunden f.eks. ønsker å betale 25 kr kontant, og resten med kort, kan vi velge Betal med kort, og så fylle inn 25 i feltet Kontant. Vi ser da at systemet foreslår å gi tilbake 25 kr:
6 kort og kontant.png
Vi trykker derfor Oppdater-knappen til høyre for Bank kredittkort, slik at feltet får oppdatert seg i forhold til de verdiene vi har tastet inn:

7 oppdater.png

Dersom betalingsmåten er Gavekort eller Tilgodelapp, velger du dette i salgsbildet og du må da enten scanne strekkoden eller taste inn beløpet i betalingsbildet. Systemet foreslår ikke automatisk salgssummen da et gavekort eller tilgodeseddel gjerne ikke er på akkurat beløpet det er solgt varer for. Ellers er fremgangsmåten lik som vist ovenfor.