Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Søke og finne data i Contracting

Der vil i mange tilfeller være behov for å søke og/eller filtrere på data på prosjektene i Contracting, spesielt på større prosjekter, og vi vil gjennomgå forskjellige søke metoder.

Filter funksjonalitet
I fanene Faktura, Ordre, Tilbud, Fakturaforslag, Bestilling, Leveringer, har du søkefilter som vist under. Det er samme søk som brukes ellers i Uni. Her kan du lagre søk som er aktuelle for deg.

Søk1.png
 

På fanene Inng.faktura og Varer er det også et filter, men det ser litt annerledes ut enn det over. Her kan du ikke lagre søk. Med Feltvelger-knappen oppe i bildet kan du sette inn og fjerne de felt du ønsker. Du kan for eksempel sette inn feltet for merknad og få opp den merknaden som er lagt inn på en faktura i fakturamottaket, og du kan se hvilken status fakturaen har i fakturamottaket.
 Søk2.png

Fane for varer.
Her kan du enkelt søke opp varenr og se hvilke ordre de er registrert på, eventuelt filtrere varer per ordre. Ytterst til høyre ser du statusen for om en vare er overført til ordre fra EHF/autofakt – Ja dersom en vare er overført til ordre fra en faktura, Nei dersom varen er merket mot ordre, men ikke overført og om en vare er lagt inn manuelt på ordre.

Søk3.png
 

Fane for timer

Her kan du velge hvilke timer du vil se ved å trykke på knappen for filter og få opp utvalgsbildet:

fane for timer.png