Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Aktivitetsvisning eller kalender

Fra dette bildet kan du se på eksisterende aktiviteter eller registrere inn nye aktiviteter. Den vanlige bakgrunnen i fakturaprogrammet endrer seg da til et CRM-system (kundeoppfølgingssystem).

Menyvalg: Registrere - Aktiviteter

For å opprette nye aktiviteter, se her.

kalen.png
 
Du vil da få frem et bilde der du kan gjøre utvalg på visninger av eksisterende aktiviteter. Standard visning er for hele uken, men du kan velge Måned eller Mine oppgaver og prosjekter med arkfanene.

Forklaring til knappene:

Datoutvalg: Lar deg bestemme hvilken periode du vil se for


Brukere og grupper: Du kan dobbeltklikke på den brukeren eller brukergruppen du vil se aktiviteter for. Den brukeren du er innlogget som vil vise øverst i listen over brukere.


Søk i aktiviteter: Her har du mulighet for å søke etter en aktivitet.


Opprett ny: Trykker du på denne kommer du inn i et nytt bilde der du kan opprette en ny aktivitet. Her legger du inn overskrift, hvilken type det er og hvem den skal være tilknyttet. Legg inn hvem som er ansvarlig, dato, prioritet, varsling osv. Når en aktivitet er fullført kan du åpne den og sette den som fullført i dette bildet.


Oppdater kalender data (fra MS Outlook): Dersom du har satt opp integrasjon mellom Uni og Outlook kan du trykke på denne knappen for å oppdatere informasjonen. (Integrasjonen settes opp under Fil – Integrasjon mot Outlook) Den kan benyttes for å arkivere e-post på kunde eller leverandør.

Sett utvalg/Vedlikehold av grupper: Her kan du velge hvilke brukere/kunder etc. av Aktivitetssystemet du vil ha oversikt over.