Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Dra inn/Dra ut dokument

Vi vil her vise hvordan du kan dra inn et dokument eller hente det ut.

Menyvalg: Kundekort - Dokumenter

Dra inn dokument

Du kan markere ett eller flere dokument i en folder og dra disse inn under Dokumenter i Uni. Du vil da få opp et bilde for utfylling av informasjon om hvert dokument. Du kan her også fylle ut kobling og kategori (ny kategori kan administreres under Kategori-knappen) for dokumentet.
dra1.jpg
Når du trykker OK i bildet her ser du at dokumentet legger seg på kundekortet:
dra2.jpg
Dersom du har på haken for Legg filen inn i databasen vil dokumentet være tilgjengelig på alle arbeidsstasjoner som bruker Uni siden filen ligger i databasen. Dette gjør også sitt til at databasen fylles opp og kan bli tung å laste dersom du har veldig mange dokument.
Har du ikke på denne haken må du være på den datamaskinen der dokumentet er lagret for å kunne se det.

Dra ut dokument

Dersom du vil sende eller lagre et eller flere av dokumentene som ligger på kundekortet kan du velge en eller flere (shift/ctrl + museklikk) dokument og dra disse ut til folder eller rett inn i en e-post. Etter at dokumentene er flyttet vil det vises en kvitteringsmelding.
dra3.jpg
Du kan også markere et eller flere dokumenter for så å velge “E-post”, dokumentene vil så legge seg som vedlegg i eposten.

dra4.jpg