Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Lagre/endre maler

Når du skal opprette et dokument, kan du bruke en standard mal, redigere en eksisterende, eller lage din egen mal. 

Menyvalg: Kundekort - Dokumenter

Ønsker du å lage en ny mal eller endre en eksisterende, klikker du på knappen Dokumentmaler. Dette starter oversiktsbildet. Du får da tilgang til de eksisterende malene som ligger i systemet. Disse kan du også velge å redigere.

maler1.jpg
• Klikk Ny for å legge til en ny mal.
maler2.jpg

I dette bildet velger du om du vil basere malen din på en eksisterende eller en standardmal. Du kan også importere en fil og lage mal basert på denne filen.
maler3.jpg
Under arkfanen Nødvendig filinformasjon skriver du inn informasjon om malen. Velg filtype, gruppe og kategori for malen.

Dette er filtypene som er tilgjengelig i systemet:
• RTF-dokument
Dette er det enkleste formatet for tekstbehandlere. Fordelen med dette er at formatet er universelt, og kan leses av nærmest alle tekstbehandlere.
• Word-dokument
Dette åpner for at du kan benytte Microsoft Word (dersom du har dette installert), og dermed også alle de avanserte funksjonene som dette programmet åpner for. Husk at dersom dokumentet skal åpnes på en datamaskin av en annen person (for eksempel at du skal sende dokumentet til kunden med E-post), må mottaker også ha din versjon av Microsoft Word (eller en annen tekstbehandler som kan lese disse dokumentene).
• E-post
Dette valget åpner for at du kan skrive en E-post til kunden direkte, og Unimicro V3 vil ta vare på denne. Fordelen er at du her vil ha en oversikt over alle E-post meldinger du har sendt til kunden.

I kolonnen Gruppe velger du om malen skal tilhøre gruppen Brev, Kontrakt eller Rapport. Tilsvarende velger du i kolonnen Kategori hvorvidt dokumentet er i kategori Kunde, Kreditor, Prosjekt, Kontrakt eller Rapport. Klikk på lagreknappen for å lagre maloppsettet. Du kommer nå rett inn i malen og kan utforme den vha tekst og flettefelter.


Dersom du ønsker å endre en eksisterende mal, velger du denne ved å klikke en gang på den slik at den blir blå (i listen legg til/endre maler). Deretter klikker du på knappen Rediger på verktøylinjen. Nå starter tekstbehandleren med å åpne malen. Her redigerer du malen som et vanlig tekstdokument. For word-dokumenter er det funksjonen Sett inn flettefelt du bør merke deg. Her velger du hvilke opplysninger som skal hentes fra systemet, og du redigerer plasseringen og format på disse opplysningene.
maler4.jpg

E-postinnstillinger
Fra mal-vinduet velger du Rediger - Endre e-postinnstillinger.
Grunnen til at du har mulighet til å endre e-postinnstillingene i Unimicro V3 er at du kan bruke programmet til å håndtere e-post. Opplysningene som du må fylle inn for å få dette til får du av systemansvarlig.
maler5.jpg

maler6.jpg