Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Legge inn dokument

Du kan benytte Unimicro V3 som din komplette kundebehandler, med oversikt over kundeopplysninger og kundehistorikk. Men ingen historikk er komplett uten at du også har oversikt over innkommende korrespondanse med kunden. Denne muligheten har du i Unimicro V3.

Menyvalg: Kunde – Dokumenter

En metode å lagre dokument på er å finne frem til et lagret dokument på maskinen og dra og slippe dokumentet inn på kundekortet.
En annen metode er å importere lagrede filer eller scanne dokumenter. Klikk på knappen Importer og du kommer inn i dette bildet:
legge1.jpg
Her kan du hente frem et lagret dokument ved å velge Legg til fil og søke deg frem til dokumentet. Eller du kan velge Scan fil dersom du har en skanner tilkoblet.
Når du har valgt dokumentet du vil importere kommer du inn i dette bildet:

legge2.jpg
Kryss av for om dokumentet er inngående eller utgående når du har fått stien til dokumentet opp i filvelgeren. Trykk OK.
Du får opp et bilde hvor du kan legge inn ekstra opplysninger om dokumentet, som navn og overskrift. Kryss av for Legg filen inn i databasen dersom du ønsker å lagre hele dokumentet, ikke bare tittelen.

Det er ingen begrensning på hvilke dokumenter du kan legge inn i databasen. Filene (dokumentene) legges i dokumentlisten slik at du har dette for senere bruk.
VIKTIG: Systemet bør ha referanser til programmer som kan åpne dokumentene, for eksempel at xxxx.DOC-filer åpnes av Microsoft Word osv. Hvis ikke, vil ikke knappen Les dokument fungere.