Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Opprette og redigere dokument

Du kan opprette nye dokument rett fra kundekortet eller redigere på de som ligger der.

Menyvalg: Kundekort - Dokumenter

Når du ønsker å lage et dokument til en kunde, søker du frem kunden i bildet og klikker deretter på fliken Dokumenter. Her kan du se på eksisterende dokument/brev eller opprette nye. For å opprette et nytt dokument, klikker du på knappen Nytt:

opprett1.jpg

Deretter velger du hvilken mal systemet skal bruke for å opprette dokumentet. Klikk en gang på malen du ønsker å benytte, og deretter på knappen Nytt dokument.
opprett2.jpg
Skriv inn opplysninger om dokumentet, som dokumentnavn og en beskrivelse av dokumentet. Dette er også for din egen informasjon, slik at du enkelt kan finne igjen dokumentet senere. Det du oppgir i feltet Overskrift vil komme som overskrift i dokumentet. Dette kan du endre i dokumentet. Når du trykker OK-knappen, starter tekstbehandleren med å legge inn opplysningene som er oppgitt i malen, og presenterer dokumentet for deg. Du kan umiddelbart begynne å legge inn ønsket tekst.
Dersom du har på innstilling for Versjonskontroll i bildet for Dokumenter på kundekortet, vil alle lagrede versjoner av dokumentet kunne finnes igjen, se mer her.

Redigere dokument
Merk: For å lese eller redigere et eksisterende dokument er det viktig at du velger korrekt funksjon.
opprett3.jpg
Trykk Les dersom du bare skal lese dokumentet eller trykk Rediger dersom du skal redigere også. Endringer du gjør i dokumentet dersom du har trykt Les blir ikke lagret. Dersom du dobbelklikker på dokumentet får du opp spørsmål om du vil åpne det for redigering og svarer ja eller nei på dette.
Merk: Du kan ikke redigere på innkommende dokumenter.