Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Nettsynkronisering

For sikker kjøring i større nettverk med flere brukere som registrerer samtidig mot samme klient, er det nødvendig å ha en kontroll på nettverket.

Dersom det skjer “kollisjoner” i databasen (dvs. flere brukere ønsker å gjøre oppdateringer mot samme poster i databasen), vil kun første bruker få tilgang til å gjøre oppdateringer. De andre brukerne må vente til databasen er frigjort igjen.

Menyvalg: Fil - Systemverktøy - Nettsynkronisering

nettsync1.jpg 

Nettverkskontrollen sørger for å gi melding til bruker(e) som må vente om hvem som opptar registrene. Meldingen forsvinner av seg selv etter et øyeblikk.
Du kan få meldinger som sier "Kan ikke redigere... fordi den er i bruk av ... busy please wait... xxx locks the resource / låser resursen / låser ressursen... This function is in use by another user...
Du bør sjekke om noen faktisk har f.eks. ordren åpen før du eventuelt sletter semaforen…det er ikke selve ordren som slettes, men opptattsignalet på ordren

nettsync2.jpg 

Dersom brukeren som “holder” databasen skulle få uforutsett maskinstans e.l. under oppdatering, kan de andre brukerne bli hengende med meldingen på skjermen. For å løse opp i denne situasjonen går du inn på Fil - Systemverktøy - Nettsynkronisering -> Merk Oppgaven og velg slett.

nettsync4.jpg