Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Uni_customer

Forklaring til felter i Import fra tekstfil når det er kunder som skal leses inn.

Kundenummer - Kundenummeret kunden skal ha, Heltall(dersom dette er 0, eller blankt, vil det opprettes kundenummer automatisk i standard nummerserien for kundenummer

Navn - Navnet til kunden, Tekst max 50 tegn

Adresse - Adressen(gateadressen til kunden), Tekst max 60 tegn

Adressefelt2 - Adresse2, Tekst max 60 tegn (linjen under adresse-feltet på kundekortet)

Postnr - Postnummeret, Tekst max 10 tegn

Poststed - Poststed, Tekst max 50 tegn

Landkode - Landkode, Tekst max 10 tegn

Land - Land, Tekst max 50 tegn

Telefon - Telefonnr., Tekst max 20 tegn

Telefax - Telefaxnr., Tekst max 20 tegn

Mobil - Mobilnr, Tekst max 20 tegn

Email - Epost-adresse, Tekst max 80 tegn

Organisasjonsnr - Organisasjonsnr (mvanr), Tekst max 20 tegn

Kredittdager - Hvor mange dager etter fakturadato, forfallsdatoen skal settes ved fakturering, Heltall

Kredittgrense - Desimaltall

Factoring På/Av - ikke i bruk, se lenger ned

Selgernr - Nr til selgeren som skal komme opp som standard når kunden faktureres. Hentes fra Faste Register->Selger. Heltall

Kundekategori - Nr på kundekategorien kunden hører til. Nr fra Faste-Register Kategori(kunde). Dersom kunden er med i flere kategorier kan disse skilles ved komma. Eks 3,4,7 betyr at kunden er med i kategori 3,4 og 7. Tekst max 200 tegn

Valutakode - Hvilken valutakode som skal benyttes på kunden (Eks USD). Tekst max 10 tegn

Kommentar - Kommentarfeltet på kundekortet. Tekst, kan være langt. Pass på at det ikke inneholder skilletegnet til filen

Gironummer - Gironummer, Tekst max 20 tegn

Leveringsmåte – Leveringsmåte (gjør at Leveringsmåte på fakturen blir automatisk fylt ut med denne verdien når du forsøker å fakturere kunden), Tekst max 50 tegn.
Kjedenummer - Dersom kunden tilhører en kjede legges kjedenummeret her. Det er i praksis kundenummeret i systemet til kunden som skal være kjeden her. Heltall
Sist Oppdatert - Når kunden ble sist oppdatert. Dato (dd/mm/yyyy eller dd.mm.yyyy)
Factoringnr - Dersom vi benytter factoring er dette kundenummeret kunden har hos factoring-selskapet, Heltall
Factoring på/av(0/-1) - Dersom vi bruker factoring vil dette feltet indikere at kunden skal avregnes mot factoring når vi fakturerer. -1 er på og 0 (eller blank) er av.
Avgiftsfri(0/-1) - Ikke i bruk