Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Uni_varer

Forklaring til felt i Import fra tekstfil

Varenr - Varenummeret, unikt. Tekst max 20 tegn

Varenavn1 - Navn. Tekst max 60 tegn

Varenavn2 - Varenavn2, Tekst max 60 tegn

Varenavn3 - Varenavn3, Tekst max 60 tegn

Enhet - Enhet, Tekst max 6 tegn

ErstatnVareid - Erstatningsvarenr. Dersom varen er blitt erstattet av en annen vare, fyller du inn varenr til den nye varen her. Infofelt. Tekst, max 20 tegn

Status - Status på varen. Heltall. (0 eller 280100 = Aktiv(Vanlig), 280101 = Utgått, 280102 = Kommer)

KomponentID - Dersom varen er en komponent-hovedvare og har varer “under” seg, settes verdien -1 i dette feltet for å markere det. Koblingen mellom hvilke varer som ligger under denne varen legges i KomponentLinje-registeret. Heltall

Kontonr_avgpliktig - Kontonr avg.pliktig salg (Konto fra Hovedbok). Heltall

Kontonr_avgpliktig2 - Kontonr avg.pliktig mellomsats (Konto fra Hovedbok). Heltall

Kontonr_avgfritt - Kontonr avg.fritt salg (Konto fra Hovedbok). Heltall

Kontonr_utenfor_avgift - Kontonr (utenfor avgift) (Konto fra Hovedbok). Heltall

KontonrInkj - Innkjøpskonto (Konto fra Hovedbok). Heltall

Kontonr_Lager - Lagerkonto (Konto fra Hovedbok). Heltall

Momsind - Mva-behandling. Heltall (se på Mva-behandling på varekortet for hva de forskjellige verdiene tilsier, Den øverste i lista er 0, neste 1 osv). Heltall

Innpris_selvkost - Standard innpris- Desimaltall

Kostnader - Kostnader kr. - Desimaltall

Kostnader_psnt - Kostnader prosent (%) - desimaltall
PS: Du bruker enten kostnader kr eller %. Begge kan ikke benyttes om hverandre. Dersom du importerer til en av disse, bør du sette den andre til 0.

Avanse - Avanse kr. Desimaltall

Avanse_psnt - Avanse prosent (%). Desimaltall
PS: Du bruker enten Avanse kr eller %. Begge kan ikke benyttes om hverandre. Dersom du importerer til en av disse, bør du sette den andre til 0.

Paslag - Påslag kr. Desimaltall

Paslag_psnt - Påslag prosent. Desimaltall
PS: Du bruker enten Påslag kr eller %. Begge kan ikke benyttes om hverandre. Dersom du importerer til en av disse, bør du sette den andre til 0.

Pris1 - Standard utpris. Desimaltall

Pris2 - Pris2. Desimaltall

Pris3 - Pris3. Desimaltall

keep_paslag_nelfo. Brukes i forbindelse med import fra Nelfo (eget tilleggsprogram).

Serienr - Serienr, 0 for av -1 for på. Heltall.

Varegruppe - Varegruppe (varegruppe nr fra Faste Register->Vareregister->Varegrupper). Tekst max 20 tegn.

Vekt - Vekt. Desimaltall

Volum - Volum. Desimaltall

Antall_pr_kolli - Antall pr.kolli. Desimaltall

dim1 - Prosjektnr - Heltall
dim2 - Avdelingsnr - Heltall
dim3-10 Verdier fra dimensjonene

Komp_lagertype - Lagerhåndtering dersom det er en komponent-hovedvare. Heltall
0 = Komponenter lagerføres og inntektføres
1 = Hovedvaren lagerføres og inntektføres
2 = Hovedvaren lagerføres og komponenter inntektsføres
3 = Komponenter lagerføres og hovedvaren inntektsføres

Komp_visningstype - Visning dersom det er en komponent-hovedvare. Heltall
0 = Vis detaljert
1 = Vis enkel
2 = Skjul detaljer

Komp_pristype - Bruke pris fra hovedvare dersom det er en komponent-hovedvare. Heltall
0=Nei, 1=Ja

Produktbeskrivelse - Produktbeskrivelse. Lang tekst

Picturepath - Bildefil på disk. Stien til bilde av varen på en disk. Tekst max 255 tegn.

Pictureid - Integrert bildefil. Brukes normalt ikke ved import. Inneholder id’en til en oppføring i dok-tabellen hvor bilde er lagt inn (må gjøres fra programmet)

DocumentID - Integrert dokument. Brukes normalt ikke ved import. Inneholder id’en til en oppføring i dok-tabellen hvor bilde er lagt inn (må gjøres fra programmet)

UserdocID - Brukermanual. Brukes normalt ikke ved import. Inneholder id’en til en oppføring i dok-tabellen hvor bilde er lagt inn (må gjøres fra programmet)

Webshop - Tilgjengelig fra Webshop. 0(eller blank) for at den ikke skal være krysset av. -1 for at den skal være krysset av. Heltall

Lagertype - Lagertype. Heltall 0 (eller blank) = Antall. 3=Ingen lager

KoeType - Ikke i bruk.

MinBeholdning - Minimumsbeholdning. Desimaltall

Bestilllingskvantum - Bestillingskvantum. Desimaltall

MaxLager - Maksimumsbeholdning. Desimaltall

LastEdit - Ikke i bruk ved import(fylles ut automatisk ved endringer av en vare)

Variansparent - ikke i bruk ved import
vdim1 - ikke i bruk ved import
vdim2 - ikke i bruk ved import
vdim3 - ikke i bruk ved import
vdim4 - ikke i bruk ved import

Valutainnpris - Valutainnpris. Desimaltall

Valutakode - Valutakode (eks USD). Tekst max 10 tegn

Valutakurs- Valutakurs. Desimaltall

NotPurchase - Ikke bestillingsvare. 0(eller blank) for at denne ikke er krysset av. -1 = den er krysset av

Kommentar - Kommentar. Lang tekst

Snittpris - Snittpris. (Bør helst ikke importeres til. Vedlikeholdes av programmet). Desimaltall

dimension_x - Bredde. Desimaltall

dimension_y - Lengde. Desimaltall

dimension_z - Høyde. Desimaltall

dimension_p - Faktor. Desimaltall

IsFarligGods - Farlig Gods vare. 0(eller blank) = nei, -1=Ja(krysset av)

ArticleType - VareType. Heltall
0 = Annet (vanlig)
1 = Materiell
2 = Arbeidstimer
3 = Maskintimer

Variousflag - Diversevare. Settes til -1 dersom varen skal være krysset av for Diversevare. Heltall

MiljoavgiftType - Miljøavgift beregning. Heltall
0 = Ingen miljøavgift
10 = Fast miljøavgift
11 = Prosent av varens innpris
12 = Prosent av varens salgspris

MiljoAvgVarenr - Varenr for miljoavgift. Tekst max 20 tegn

MiljoAvgSats - Sats. Heltall

PrisIncMiljo - Miljøavgift inkludert i pris. Settes til -1 dersom dette skal være krysset av. Heltall

MiljoAvgGruppe - Miljøavgift gruppe. Nr på avgiftsmal som nyttes. Hentes fra Faste Register->Vareregister->Avgiftsmaler. (Tariffnr). Heltall

isBruttoNotAvanse - Bruk bruttofortjeneste. Settes til -1 dersom dette skal være krysset av på varekortet. Heltall

pakrevdefelterid - Individ id. Ikke i bruk. Heltall

kontonr_person - Kontonr avg.pl.lav sats(Konto fra Hovedbok). Heltall

kontonr_no_mva - Kontonr ingen mva(Konto fra Hovedbok). Heltall

varegruppe2 - Varegruppe2. Tekst max 20 tegn

ssbvaregruppe - SSB varegruppenr. Tekst max 20 tegn

kortbeskrivelse - Ingress. Lang tekst

Allowcomments


Landkode


Individual_varians_price


NOBB_modulnr - Modulnummer pos. 12-19 i Varerecord


NELFO_blokknr  


Fabrikat


Type


Nobb_artikkelnr - Varenummertype pos. 3-10 i Varerecord


Aldriavgiftsfri – Dersom varen skal merkes som aldri avgiftsfri. 0 for av, -1 for på.

Spiseinneute – Dersom varen skal merkes for Mat serveringssted. 0 for av, -1 for på

SerienrLager – Serienr med lager, 0 for av -1 for på. Heltall.

MultiplikasjonAvAntallPaVare
MerketEtikett

EAN - EANnr - Tekst max 50 tegn

Leverandør(nr). Leverandør til varen. Leverandørnummer fra leverandørregisteret. Heltall

Leverandørs varenr - Leverandørs varenr. Tekst max 20 tegn

Leverandørs varenavn - Leverandørs varenavn. Tekst max 60 tegn.

Hovedvarenr - Dersom dette er en variansvare (f.eks. en grønn sko). Så legges varenr til hovedvaren her.

DimType1 - Dersom det er en variansvare så legges den første varianstypen her. (f.eks. Farge)
DimValue1 - Dersom det er en variansvare så legges den første variansverdien her (f.eks. Grønn)
DimType2-4 - Samme som DimType1
DimValue3-5 - Samme som DimValue1