Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Eksport av avtalegirofil

Når du har registrert faktura til avtalegiro-kunder, må det eksporteres en fil som inneholder disse opplysningene som du så sender til banken.
Kunden slipper å tenke på betalingene selv, men blir varslet i god tid før forfall og nettbankkunder vil kunne se regningene i sitt forfallsregister.
Menyvalg: Registrere – Faktura Eksport – Eksport Avtalegiro

1 meny.png

 

I denne listen vil alle nye faktura til avtalegiro-kunder ligge klar til eksport. Dersom det er laget kreditnota til en kunde, vil den vise i denne listen, men kreditnotaen blir ikke med i filen som skal sendes til bank.


avt.giro1.png

Ved å trykke på “Ny”, vil du få opp en dialogboks hvor du skal finne fram plassering (katalogsti) til betalingskrav-filen som blir generert av systemet. Filnavnet er valgfritt.

NB ! Ikke skriv inn filendelse på filen, kun filnavn.
Filnavn - ”Avtgiro” - er Riktig
Filnavn “Avtgiro.txt” - er Feil


avt.giro3.png


NB! Forfallsdato er avhengig av hvilke systeminnstillinger du har satt. Det er en hake for “Avtalevarsling fra bank” i systeminnstillingene og hvis den er på, tar banken seg av varsling til kunde og du kan tidligst ha forfall på faktura den 15. i neste mnd. Kravet må være mottatt i Nets senest kl 14:00 den siste virkedagen i mnd.


Hvis denne haken ikke er på, er det dere selv som har ansvar for å varsle kunde og du kan tidligst ha forfall på faktura 9 dager frem i tid.

Du kan levere betalingskrav med forfall inntil 12 måneder frem i tid.

Ved varsling fra bank og for kort tid til forfall på faktura vil du få opp følgende melding:


avt.giro2.png
Dersom du svarer ”Ja” – vil systemet oppdatere forfallsdato til 15. i neste mnd/9 dager fra dagens dato.
Dersom du svarer ”Nei” – vil ikke systemet generere noen fil og du må evt. gå inn på hver enkelt faktura og endre forfallsdato på disse før du kjører rutinen på nytt.

NB! Husk å send filen til bank, uten blir ikke kunde belastet.

eFaktura
Det er mulig å koble sammen Avtalegiro og eFaktura. Da vil kunden kunne se fakturaen i sin nettbank og betaling skjer automatisk på forfallsdato. eFaktura er en tilleggsmodul som må kjøpes og installeres. Ta kontakt med salg@unimicro.no eller på tlf 56 59 91 00 om dere ønsker dette, eller les mer her.