Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Registrere bestilling

Du kan sende bestilling til dine leverandører gjennom Uni Økonomi.


Menyvalg: Hjem – Bestilling

 Bildet for registrering av bestilling:

1 Hjem_2.png

Forklaring til knappene/menyene i headingen:

Ny Blanker ut bildet og lar deg begynne på nytt.

Ny basert på Lar deg velge en tidligere bestilling som grunnlag.

Slett Sletter bestillingen du har i bildet.

Lag ny Lar deg lage ny leverandør eller vare, alt etter hvilket felt markøren står i.

Lagre Lagrer bestillingen.

Lagre og Behold data Lagrer bestillingen, men lar dataene stå i bildet.

Lagre og skriv ut Lagrer og skriver ut bestillingen.

Lagre og Send Etter at bestillingslinjene er ferdig utfylt kan du lagre og sende bestillingen direkte via epost til leverandør. Velger du her nedtrekksmenyen kan du velge å sende SMS (forutsetter abonnement på SMS-tjenesten hos Uni) eller faks. (LINK til SMS)

Sett inn linje Lar deg sette inn en varelinje der markøren står.

Fjern linje Lar deg fjerne markert linje.

Innstillinger Her kan du bestemme hvilke kolonner som skal vises i registreringsbildet. Se også under arkfanen Annet for flere innstillinger.

Håndterminal Dersom du har en håndterminal som er koblet opp mot Uni kan du her laste inn data fra denne.

Redigere en bestilling Dersom du skal redigere en tidligere registrert bestilling kan du søke de frem ved å trykke på denne knappen.

Ny med ordre som mal Dersom du skal bestille varer hos leverandør basert på en ordre som du har fått kan du trykke på denne knappen og hente/søke frem ordren og bestille denne.

Automatisk bestilling Automatisk bestillingsrutine - Søker frem varer som er tilknyttet leverandøren som det kan være aktuelt å bestille.

Gule lapper Brukes for å legge inn notater som skal huskes i forbindelse med bestillingen.

Dokumentbehandling Her kan du legge inn dokumenter som skal høre til denne bestillingen.

 

Forklaring til felter i headingen av bestillinger:

Leverandør (nr.) Skriv inn leverandørnummeret eller skriv deler av navnet på leverandøren for å søke den frem. Leverandøren som blir lagt inn er den leverandøren som vil motta bestillingen. Du bør ha dette på plass før du starter registreringen av varelinjer.

Navn Navnet på leverandøren.

Adresse/postnr/sted Leverandørens adresse.

Deres referanse Kontaktpersonen som ligger på leverandørkortet.

Bestillingsdato Dato for bestillingen. Blir satt til dagens dato.

Leveringsdato Leveringsdato for bestillingen.

Vår referanse Navnet på den som logger seg på basen for å foreta bestillingen.

Rekvisisjon Godkjenning for kjøp.

Kredittdager Antall kredittdager som du som kunde har. Ligger på leverandørkortet under Betingelser.

Leveringsmåte Skriv inn eller søk frem fra registeret. Kan oppdatere registeret ved å gå til Faste register - Betingelser.

Transportør Skriv inn eller søk frem fra registeret. Kan oppdatere registeret ved å gå til Faste register - Betingelser.

Bet.betingelse Skriv inn eller søk frem fra registeret. Kan oppdatere registeret ved å gå til Faste register - Betingelser.

Lev.betingelse Skriv inn eller søk frem fra registeret. Kan oppdatere registeret ved å gå til Faste register - Betingelser.

Vårt kundenr Skriv inn deres kundenr hos leverandøren.

 

Forklaring til feltene på varelinjer:

Varenr Legg inn varenummer, eller skriv inn deler av navnet for å søke frem varen.

Tekst Varetekst legger seg inn automatisk etter at varenummer er hentet. Denne teksten kan du endre.

Antall Legg inn antall varer som skal bestilles fra leverandør.

Enhet Enheten blir hentet fra vareregisteret. Denne kan du overskrive.

Konto Kontonummer som varen blir bokført på.

Mva Mvakoden for varen.

Pris Prisen for varen. Blir hentet fra varekortet. Denne kan overskrives.

Rabatt% Legg inn eventuell rabatt som du har hos leverandøren på denne varen. Oppgi i prosent.

Sum Sum av antall*pris*Rabatt/100.

Bekreftet Antall Antall som leverandøren sier at du kan få innen en gitt dato. Se neste felt.

Bekreftet Dato Dato som leverandøren sier at du kan få et gitt antall varer.

Andre felter kan legges til ved å gå på Rediger - Innstillinger. F.eks så kan det være lurt å hente inn feltene for leverandørens varenr og varenavn her. I alle fall dersom det er registrert inn på varen.

Tips: Dersom du ønsker å få advarsel hvis budsjettet overskrides kan du slå på dette ved å gå på Rediger - Innstillinger - Annet.