Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Innstillinger for å sende og/eller motta EHF

Her vil vi gå igjennom hvilke innstillinger som må være på plass for at du skal kunne sende og/eller motta EHF faktura.

Menyvalg: Faste register - EHF/E2B innstillinger.

For å ta i bruk EHF på en klient, gå først til Faste registre – Klient/System og sjekk at de påkrevde feltene er utfylt (merket med gult).

ehf.jpg


Gå så i Regnskap eller Faktura – Faste registre – EHF/E2B innstillinger.


2 Innstillinger.png


Her må du gå igjennom 4 vinduer. I første vindu må du hake av for å Aktivere EHF/E2B for denne klienten og velge om du skal kunne Sende, Motta eller Begge deler.


3 Klient.png
Neste bilde er ikke relevant for bruk av ehf, men dersom du skal bruke e2b må disse feltene fylles ut.
4 Sending.png
Dersom du har valgt å Motta elektroniske faktura må du i neste bilde legge inn to forskjellige mapper under  Standard mapper for faktura filer og innleste faktura. De fleste vil her velge Fakturamottak som Standard mottakstype.

5 Mottak.png

I siste bildet må alle feltene merket med stjerne fylles ut.


5 Ak.punkt.png

Da er innstillingene for klienten på plass.

Så må du sette opp kunden som mottaker av EHF. Vi har en knapp under Faste register som heter Aksesspunktkunder. Går du inn på denne får du opp et bilde som lar deg slå opp mot ELMA hvilke av dine kunder som kan aktiveres som mottaker av EHF. Dette gjelder kun de kunder som har organisasjonsnummer lagt inn.

5.2 Sjekk.png
Eventuelt kan du aktivere kundene manuelt, gå da inn på kundekortet, arkfane EHF/E2B faktura og hak av for at kunden skal ha elektronisk faktura og velg Ehandel format (EHF). Da blir Aksesspunkt automatisk sjekket. Dersom kunden er registrert i ELMA (ELektronisk Mottaker Adresseregister) vil du få status Kan bruke Aksesspunkt. Systemet søker her på org.nr, så dersom du får opp at kunden Ikke kan bruke aksesspunkt, sjekk at rett org. nr. ligger på kundekortet under arkfanen Andre opplysninger.


6 Kundekort.png

Det er påkrevd at Deres referanse blir fylt ut når man lager faktura, så vi anbefaler at du legger inn en Kontakt under arkfanen Adresse, denne må være haket av som Gjeldende.
Dersom du har laget en faktura uten Deres referanse vil du få feilmelding når du prøver å lagre denne.

 7 Referanse.png

Nå er du klar til å sende faktura på EHF format.