Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Innstillinger på klient for å sende E2B

Her vil vi gå gjennom hvilke innstillinger som må være på plass på klienten for at du skal kunne ta i bruk E2B.

Du finner innstillingene for E2B under Faste registre - EHF/E2B innstillinger enten i Faktura- eller Regnskapsmodulen

Bilde 1_1.png

Her må du gå gjennom 4 vinduer.

Bilde 2_1.png

I første vindu (klient) må du hake av for å «Aktivere EHF/E2B for denne klienten

Bilde 3.png

Neste bilde (Sending)
SMTP: Påkrevd felt. Navn på server som sender e-postene dine. Programmet henter servernavn fra dine Outlook innstillinger hvis de finnes. Hvis dette feltet ikke er fylt ut må du snakke med din systemansvarlig eller nettverksleverandør. Dersom du bruker Exchange server skal du bruke en annen SMTP enn den du har på Exchange serveren. Trykk på hakene til høyre for feltet for å fylle ut de nødvendige detaljene.
Avsender e-post adresse: Påkrevd felt. Sett inn den e-postadressen du vil skal stå som avsender hos kundene dine. Dette trenger nødvendigvis ikke være den e-postadressen du vanligvis bruker.
Send kopi (CC) til e-postadresse: Hvis du ønsker å sende alle e-postene (med e2b vedlegg) til en lokal e-postkonto, kan du legge inn en e-postadresse her. Alle fakturaene du sender vil da også gå til denne e-posten. Dette kan du gjøre for å ha oversikt over utsendte e-faktura.
Send blindkopi (BCC) til e-postadresse: Samme som over, men om du legger en adresse inn her vil den ikke være synlig for andre.
Lagre fakturakopi til sti: Her kan du velge en lokal mappe for å lagre en lokal kopi av alle fakturafiler du sender.
Standard fakturablankett: Du kan velge en standard faktura blankett som legges ved filene som sendes til dine kunder. Dette vedlegget er i pdf-format. Det er en rekke standardblanketter og du kan også ha laget din egen fakturablankett. Kan overstyres pr. kunde.
Standard meldingsemne: Alle e-poster du sender kan komme ferdig utfylt. Her kan du definere et standard meldingsemne som kan endres når du sender e-posten.
Standard meldingstekst: Her kan du definere en standard meldingtekst som kan endres når du sender e-posten.
Eksporter varenr som NOBB: Dersom du krysser av her kan du få varenummer som NOBB informasjon i E2B fakturafilene. Forutsetter at klienten har importert NOBB i varenummer feltet.

Bilde 4.png

I Neste bilde (Mottak) fyller du inn informasjon vedrørende mottak av E2B.
Standard mappe for fakturafiler: Her kan du definere en mappe der du legger alle inngående fakturafiler. Her kan du spare opp flere filer og lese dem inn samtidig.
Standard mappe for innleste faktura: Når filene er lest inn i økonomisystemet kan det være greit å ha en kopi. I dette feltet kan du definere en mappe der det legges en kopi av alle innleste fakturafiler.
Standard mottakstype: Hvis du vil at alle fakturafiler skal ha et forslag til behandlingstype ved innlesing, kan du velge dette her. Vi skal se nærmere på mottakstypene under avsnittene om mottak av elektroniske faktura.
Lås mot standard mottak: Hvis du velger å låse standard mottak vil brukere ikke kunne endre behandlingstype ved innlesing.

Bilde 5.png

Det siste bildet gjelder kun aksesspunkt og du trenger ikke fylle ut noen informasjon her med mindre du også setter opp klienten for mottak/sending av EHF.
Avslutt registreringen med Fullfør og innstillingene er på plass.