Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Fakturere ordre

Stå i ordrebildet - velg "lag faktura"

Dersom du har laget en ordre, kan du på en enkel måte overføre varelinjer og annen info fra ordren over til en faktura. Det kan gjøres enten fra ordrebildet, eller fra oversiktsbildet.

Fra Ordrebildet

Stå i fakturamodulen - Ordre -Søk etter ordrenr. som skal overføres til faktura - enten ved å sette inn ordrenr direkte i feltet. Eller fra søkevinduet ved trykke på pilene til høyre for feltet ordrenr.

47_fakturera ordre.png

 Når riktig ordre er hentet - velg "Lag faktura" - Du får spørsmål om du vil lagre og overføre til faktura -. velg Ja! Ordren overføres til faktura. Nå kan du behandle fakturaen på samme måte som når du oppretter en ny faktura!

48_lagre faktura.png


Fra Oversiktbildet Samlefakturering 1.jpg

Stå i oversiktsbildet - velg registeret for Ordre- søk opp ordren- merk linjen - Høyreklikk og velg "fakturer" eller velg fra menyen! Behandle fakturaen ferdig - lagre -. OK.

47_fakturera ordre_5.png