Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Lage Ordre av Tilbud

Registrere - Ordre - Lage ordre av et tilbud

Dersom du har laget et tilbud, kan du på en enkel måte overfører varelinjene over til en ordre. Denne funksjonen kan du nå fra ordrebildet og fra oversiktsbildet.

Fra Ordrebildet

Stå i fakturamodulen - Registrere - Odre - Lage ordre av tilbud - en dialogboks dukker opp. Velg tilbudet som skal overføres til ordre!

45_ordre tilbud.png

Varelinjene fra tilbudet overføres til ordren. Orden kan behandles videre på samme måte som ved opprettelse av ny ordre. Lagre - OK!

50_lagre ordre.png

 Det er også mulig å hente frem Tilbud og lage Ordre fra Oversiktbildet  Samlefakturering 1.jpg

Stå i oversiktsbildet - velg registeret for tilbud - søk opp tilbudet - merk linjen med  tilbudet - Høyreklikk og velg "lag ordre" eller velg fra menyen! Behandle ordren ferdig - lagre -. OK.

45_ordre tilbud_2.png