Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Avgiftsmaler

Avgiftsmal kan brukes for å registrere diverse faste avgifter eller gebyr på varegrupper eller kundekategorier. 

Menyvalg: Faste register – Vareregister – Avgiftsmaler

Avg 1.png
Da vil følgende grensesnitt åpne seg:

Avg2.png
Lage miljøavgift mal
For å registrere en miljøavgift må du stå på feltet miljøavgift og deretter trykke på Ny-knappen.

Avg 3.png
Du er nå klar til å lage en ny miljøavgiftsmal, følgende data må fylles ut:

Avg4.png
Type: Her kan du velge mellom 4 forskjellige typer for beregning av miljøavgift.
Sats: Sats for miljøvgift er for typen Fast miljøavgift i kroner, ellers i prosent.
Varenr for miljøavgift: Hvilken vare som miljøavgiften skal føres på.
Miljøavgift inkl i varens pris: Om miljøavgift er inkludert i varens pris.
Statistikk gruppe: Egendefinert tall/tekst som blir brukt til å ta ut rapporter


Lagre informasjon før du velger hvilke Varegrupper som skal ha denne miljøavgiften
Avg5.png


Registrere miljøavgift på varekortet
Det er også mulig å registrere miljøavgift direkte på varekortet. Denne avgiften vil ha 1. prioritet hvis varen også er med i en miljøavgiftsmal.
Avg6.png
Her kan du melde varen inn i en spesifikk Miljøavgiftsmal eller fylle ut de nødvendige feltene.


Lage en Gebyr mal
For å lage en gebyr mal må du stå på noden gebyr og deretter trykke på Ny-knappen
Avg7.png
Du er nå klar til å lage en ny gebyr mal og følgende data må fylles ut:

Avg8.png
Type: 4 forskjellige typer for beregning av gebyr
Sats: i kroner eller prosent avhengig av beregnings type
Minimum pris: Kun aktiv dersom beregningstype er «Gebyr når nettosum er under minimum». Dvs hvis denne har verdi 1000, så vil kunden bli belastet med et gebyr dersom han handler for mindre enn kr 1000.
Varenr for gebyr: Hvilket varenr gebyr skal føres på.

 
Lagre informasjon før du velger hvilke Kundekategorier som skal ha dette gebyret.