Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Prisjustering fra fil

Dersom du har justeringene som skal utføres i en fil kan du importere denne.

Menyvalg: Faste registre - Vareregister - Prisjustering

Vi har her laget en testfil med 3 varenr som alle skal endres til 20% påslag.

Filen vår ser slik ut, varenr i kolonne 1 og påslag i kolonne 2:

1just.jpg

Det er viktig at det ikke er overskrifter i filen, det er ikke mulig å velge hvilken linje innlesingen skal starte på, så det må ligge data i rad nr 1.

Filen vår er laget i excel og må lagres som csv-fil:

2just.jpg

Da kan vi hente opp filen i prisjusteringsrutinen ved å velge Fra fil og søke den frem. Husk at du må velge å vise Alle filer under Filtype for å få frem csv-filen.

a1just.jpg

Trykk på Åpne i bildet over og så på Neste.

Da kommer du inn i dette bildet som viser dataene fra rad nr 1 i filen under Felt og så må du velge hva dette skal kobles mot i kolonnen Pristype. Til høyre viser det at Semicolon er valgt som skilletegn og det stemmer for vår csv-fil.

3just_2.jpg

Trykk til høyre i det tomme feltet for å få opp nedtrekksmenyen som vist over.
Første kolonne i filen vår inneholdt varenr, så da velges det på linje 1. Kolonne nr 2 var Påslag i %, så da velger vi det for linje nr 2.

Trykk Utfør og i neste bilde Fullfør og alle varene i filen har nå fått korrigert påslagsprosent og ny utpris.

Det er nødvendig at en av kolonnene er varenr i filen slik at systemet vet hvilke varer som skal korrigeres. Du kan importere til alle de feltene som kommer opp i nedtrekksmenyen i siste bilde over, men importer bare en ting om gangen. Slik at om du f.eks. har kostnader i en egen kolonne og vil importere det, så ta en ny import der du kobler kolonnen for varenr og kostnader.