Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Varegrupper

Menyvalg: Faste registre - Varegrupper

Varegrupper gir deg mulighet for å samle flere varetyper i en kategori. Dette er ofte hendig ved rapportutskrifter av for eksempel prislister. Ved å dele varer inn i grupper, kan du skille på ulike typer varer.

1 ajourhold.png
Når du har fått opp bildet, legger du inn ønsket gruppenummer og en beskrivelse. Du oppretter en ny gruppe ved å velge knappen Ny oppe til venstre, og legge inn navn og ønsket nummer i boksen:
2 ny gruppe.png
Ønsker du å få beskjed om at lager går tomt, krysser du av for Advarsel dersom ingen tilgj.
Skriv gjerne en kommentar som forklarer hva slags varer det er snakk om i denne gruppen. Dette gjør du i feltet Kommentarer.
For å kunne registrere varer i varegruppen må du inn på varekortet og angi hvilken gruppe den aktuelle varen skal tilhøre:
3 varekort.png

Når du står inne på Ajourhold av varegruppe har du under arkfanen Rediger en del nyttige funksjoner:
4 rediger.png
Du kan merke alle varene i den varegruppen du står på for Webshop, da blir de merket som web-vare og du kan i nettbutikkinnstillingene laste opp disse varene. Du kan på samme måte fjerne alle varer i en varegruppe fra å være merket som webshopvare. Ønsker du å synkronisere med web med en gang velger du Synkroniser med web.
Dersom du ønsker å gjøre om på hierarkiet på varegruppene kan du bruke knappen for å gjøre en undergruppe om til hovedgruppe. Du kan også bruke musepekeren til å dra grupper til en annen plassering.