Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Varekortet - GTIN (EAN)

GTIN Generering

For å generere en GTIN (EAN) kode er det to parametre som må fylles ut i klient/system.


1 KlientSystem.png

Det er landskode og produsentnummer. Landskoden for Norge er 70. For å ta i bruk GTIN-koder må du henvende deg til GS1 Norge, det er de som tildeler produsentnummer.

En GTIN-kode er bygd av landskode + produsentnummer + artikkelnummer + kontrollsiffer. Et produsentnummer kan bestå av 4, 5 eller 7 siffer, og et artikkelnummer kan da bestå av henholdsvis 6, 5 eller 3 siffer. Totalt skal disse alltid utgjøre 10 siffer.

Antall GTIN-koder du kan generere bestemmes altså av hvor langt produsentnummer du har fått tildelt, og det er en ny nummerserie som holder rede på hvor mange som er opprettet. Det vil si at et varenummer i Unimicro V3 ikke kan kobles direkte mot et artikkelnummer i GTIN-koden. GTIN kan opprettes fra varekortet eller via wizard fra fakturamodulen.

Varekortet
2 generer.png

Registrering: Dobbelklikk på felt hvor nummer skal legges inn, og markør vil stå og blinke i feltet. Skriv inn koden for varen. Har du en innlesingsenhet (vareskanner) tilknyttet maskinen, kan du ganske enkelt dra denne over varens GTIN-nummer, og koden legges inn automatisk.
Via varekortet er det bare mulig å opprette GTIN for en vare om gangen. Merk her at en GTIN-kode ikke er lagret før du trykker på lagre-knappen (dette får du også påminnelse om).
Du kan knytte flere varer opp mot samme varenummer i ditt fakturasystem. Alle varer har sitt eget GTIN-nummer, men noen ganger er det hensiktsmessig å bare ha ett sted å registrere dette på. Et eksempel kan være en skobutikk, hvor det finnes flere skostørrelser for samme skotypen. Hvorfor ikke registrere alle størrelsen under samme vare, og derved forenkle administrasjon av varebeholdning og statistikker/rapporter?Generering/Wizard
3 rutine.png


Bruk av wizard tilbyr generering av GTIN-koder for alle varer, for varegruppe, for enkelte varer eller på varer som ikke har GTIN.


4 utvalg_2.png


Wizarden tilbyr en visning over de varer som er valgt før du faktisk genererer GTIN-kodene.


5 detaljer_1.png


Skulle det finnes GTIN-kode på en vare fra før vil wizarden legge til en ekstra, den vil altså ikke overskrive de som finnes på varen fra før.