Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Varekortet - Historikk

Under arkfanen Historikk kan du se hvilke bevegelser som er registrert på varen.

Arkfanen Faktura viser de faktura der denne varen inngår. Dobbelklikker du på linjen, vil du få opp en forhåndsvisning av fakturaen.
1 Faktura_3.png
Arkfanen Ordre viser de ordre der denne varen inngår. Dobbelklikker du på linjen, vil du få opp en forhåndsvisning av ordren.
2 Ordre.png
Arkfanen Tilbud viser de tilbud der denne varen inngår. Dobbelklikker du på linjen, vil du få opp en forhåndsvisning av tilbudet.
3 Bestilling.png
Arkfanen Bestilling viser de betillinger der denne varen inngår. Dobbelklikker du på linjen, vil du få opp en forhåndsvisning av bestillingen.

4 Bestilling.png
Arkfanen Lagertransaksjoner viser alle lagerbevegelser som er registrert på denne varen. Ordrer og tilbud vil altså ikke vise her, men tellinger, varemottak og faktura vil vise. Legg merke til kolonnnene Dato og Transaksjonsdato. En hendelse kan være utført på en gitt dato, men ha en annen transaksjonsdato og det er transaksjonsdatoen som er gjeldende når vi her skal sjekke lagerbeholdning og bevegelser på denne.

5 Lagertrans.png