Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Varekortet - Komponentvare [Professional og Enterprise]

Noen ganger er det ønskelig (eller nødvendig) å kunne sette sammen flere varer og danne en komponent. Eksempelvis er det mulig å sette sammen en vare med en miljøavgift, eller det kan være flere detaljvarer som må inngå i en totalløsning for en leveranse.

Alle detaljvarene som skal inngå i komponentvaren, må opprettes (eller være opprettet) før du starter å lage komponentvaren. Det vil si at du ikke kan skrive inn komponentvaren(e) før du har registrert den som en enkeltstående vare.
1 varekortet.png


For komponentvarene kan det også velges hvordan varen skal lagerhåndteres. Her er det fire muligheter:
Komponenten lagerføres og inntektføres, Hovedvaren lagerføres og inntektføres, Hovedvaren lagerføres og komponentene inntektføres eller Komponentene lagerføres og hovedvaren inntektsføres.

Det finnes også mulighet for å velge visning av komponentvaren (ved utskrift av f.eks. faktura). Detaljert, enkel, eller uten detaljer. Dette gjøres ved å velge rullegardinmenyen Visning. Dette bestemmer hvordan varen skal vises på blanketten når den skrives ut.
Du kan hake av for Bruk prisen fra hovedvare, da vil prisen som ligger på hovedvaren bli brukt. Haker du ikke av her er det prisene på komponentene som blir brukt.

Eksempel på faktura når det er valgt Vis detaljert:
2 detaljert.png

Eksempel når det er valgt Vis enkel:
3 enkel.png

Eksempel når det er valgt Skjul detaljer:
4 skjul detaljer.png

PS: I registreringsbildet når du lager en faktura, ordre eller tilbud, vil du se alle detaljer om både hovedvaren og underkomponentene. Visningen gjelder altså det du skal skrive ut. Visningen må også være satt på varen før du oppretter faktura, ordre eller tilbud. Om du etterpå forandrer visningsalternativet på varen har ikke dette tilbakevirkende kraft på tidligere faktura/ordre/tilbud som varen har vært med på.