Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Varekortet - Leverandører

Her legger du inn leverandøropplysninger om varen.

1 varekortet_1.png

Dersom du har flere leverandører av samme vare kan du inn her og sjekke hvem det er mest gunstig å bestille fra.
Dersom du bruker den automatisk bestillingsrutinen må en av leverandørene settes som standard. Dette for at bestillingsrutinen må vite hvilken leverandør den skal velge.
Kolonnene Lev.nr, Lev.navn, Lev.varenr og Lev.varenavn er informasjonsfelt. Lev.pris er innkjøpsprisen til leverandør. Enkelte leverandører opererer med listepris og rabatt, det kan legges inn her. Dersom varen kommer i utenlandsk valuta kan du legge inn informasjon om dette. Leveringsdager er antall leveringsdager som leverandøren har på varen. Dersom varen skal bestilles i bestemte antall må antall fylles inn i kolonnen Bestillingsantall. Standard og Gyldig til er opplysningsfelt.