Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Varekortet - Pakninger

 Det er mulig å definere forskjellige pakningsstørrelser på ett varenummer istedenfor å ha et varenr pr pakningsstørrelse.

Første gang du åpner arkfanen Pakninger får du opp dette bildet. Du finner det igjen senere ved å trykke på Om varepakninger i bildet.

Her er viktig informasjon om hvordan pakninger fungerer.

Pakn1.jpg

Her har vi en vare som består av en grunnenhet, STK, den er haket av som Standard. I tillegg har vi pakningene BNT og PL. Det er 8 STK i en BNT og 64 STK på en PL. Du kan opprette egne Enhetsbetegnelser her dersom det er ønskelig.

Det er mulig å manuelt legge dette inn på varekortet, men dersom du importerer NOBB-filer, så ligger denne informasjonen i filen. Bredde, høyde, lengde, vekt og volum er felt som ikke trengs å fylles ut, det er tilleggsopplysninger.

Kolonnen Bestillbar er kun et opplysningsfelt.

Pakn2_1.jpg

Vi har så laget en ordre med disse 3 pakningsstørrelsene for å vise hvordan dette blir. Vi har lagt inn EAN nr i varenr-feltet for å få rett pakning, men du ser at systemet endrer det til varenr.

Pakn3.jpg

I Enhet-kolonnen viser det hvilken pakningsstørrelse dette er og siden Antall her viser 1 pakning, så har vi satt inn kolonnen Stk slik at vi lettere kan se hvor mange grunnenheter det er på linjen. Du setter inn feltet ved å gå til Rediger - Innstillinger - Sett inn felt.

Dersom du har importert en NOBB fil vil du få NOBB-nr oppdatert på varekortet:

Pakn4_1.jpg

Dette nummeret kan du søke etter i oversiktsbildet. Da trykker på du på et av valgene i listen til venstre og velger inn Nobbnr slik det er gjort under.

Gå så til Feltvelger oppe til venstre og sett inn feltet Nobbnr slik at du får inn denne kolonnen:

Pakn5.jpg