Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Varekortet - Regnskap

Arkfanen Regnskap gir deg oversikt over m.a. bokføringen av varesalg.

Regnskap.png

• I Mva-behandling angir du standard avgiftsbehandling av varen. Du kan overstyre dette ved registrering av varen på den enkelte faktura (ikke anbefalt dersom du også benytter Uni Regnskap!).
• Aldri avgiftsfri hak av denne dersom denne varen aldri skal være avgiftsfri. Gjelder for kantiner som selger avgiftspliktige varer som tobakk.
• Mat serveringssted hak av for denne dersom varen er mat som det skal beregnes forskjellig mva-behandling på om man spiser den ute eller inne (gjelder i Butikkdata)
• Kontonummer Avg.pliktig salg, Kontonummer Avgfritt salg (innenfor og utenfor område), Kontonr avg.pl.(mellomsats og lav sats), og Kontonr ingen mva brukes til å angi hvilke kontoer i hovedbok salg på denne varen skal føres på utifra hvilken mvakode vi bruker når vi selger varen.
• Innkjøpskonto brukes til å angi hvilken hovedbokskonto i regnskapet innkjøp av denne varen skal føres på ved registrering av innkjøp, samt at dersom du benytter automatisk bokføring av vareforbruk så vil kostnaden bli ført mot denne kontoen. Les mer om dette under fakturainnstillinger.
• Lagerkonto
• Miljøavgift gruppe
• Miljøavgift beregning her kan du velge ingen, prosentvis eller fast miljøavgift.
• Varenr for miljøavgift det varenr som miljøavgiften skal føres mot.
• Sats dersom det er en fast miljøavgift legges den inn her.
• Miljøavgift inkludert i pris hak av her dersom miljøavgiften ikke skal spesifiseres, men være inkludert i prisen på varen.