Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Varekortet - Spesialpris

I fliken Spesialpris er det mulig å legge inn en spesialpris for den aktuelle varen.

1 varekort_3.png

Tast inn fra/til dato, og beskrivelse. Hvis denne spesialprisen gjelder kun en bestemt kunde, må kundenummer legges inn i feltet Kunde. Hvis denne spesialprisen gjelder for en hel kundekategori kan det legges inn i feltet for Kundekategori. Lar du denne stå blank så gjelder spesialprisen for alle kundene. Du kan enten velge å gi kundene en prosentrabatt av Standard pris, eller du kan velge en egen pristype som som skal brukes. Pristyper oppretter du under Faste register – Vareregister – Spesialpriskoder.
Du kan også velge å ikke legge inn et datointervall for spesialprisen, da vil prisen alltid gjelde for de kundene du legger inn.