Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Varekortet - Varians

Av og til kan du ha flere varianter av samme vare og da kan det være aktuelt å opprette variansvarer.

OBS! Varenummer kan kun være maks 20 tegn. Et variansvarenummer består av varenummeret + variansene, så det kan være lurt å lese hele denne artikkelen før du setter i gang med å lage varianser. Er det for mange tegn i variansvarenummeret blir det generert et nytt nummer ut fra et vilkårlig varenummer i basen.

Ved å benytte varians så kan du lage mange forskjellige varianter av en vare. For eksempel så kan en vare bestå av flere dimensjoner; størrelser, farger, tykkelse osv. Dette håndterer Unimicro V3.

Det første du må gjøre er å opprette en abstrakt vare, en vare som egentlig ikke eksisterer fysisk, men som er varen som variantene blir knyttet mot.

Den abstrakte varen har vi i vårt tilfelle kalt Jakke Herre. På arket Vareopplysninger setter du inn pris som vanlig for denne varen. Alle varianter vil arve dataene fra denne abstrakte varen. Eksempel: Varenr Jakke Herre-Blå-XL vil få samme pris, kontonummer, varegruppe og andre opplysninger som den abstrakte varen er registrert med.

Oppskrift for å lage varianter av vare.
• Lag en abstrakt vare (hovedvare). Fyll inn data som vil gjelde for denne varen (pris, varegruppe, lageropplysninger osv).

• Klikk på arket Varians.

• Klikk på arket dimensjoner.

1 dimensjon.png

• I feltet for dimensjonstype angir du hvilke dimensjoner som finnes på denne varen (f.eks. farge og størrelse). Du kan registrere inntil 4 dimensjoner.

• Skriv inn en verdi i feltet Verdi. Det er den verdien som gjelder for den aktuelle dimensjonen. Dersom du for eksempel har opprettet en dimensjon som heter Farge, kan verdiene være Svart, Blå, Rød, Hvit, Gul osv. Du vil nå legge merke til at den fyller ut kolonnen Alt varenr og Alt varetekst med samme verdi pluss en bindestrek som du tastet inn i verdikolonnen. Disse alternative nr og navn vil legge seg på som tillegg i varenummeret og vareteksten til den abstrakte "hovedvaren". Eksempel på dette vil da bli: 41-M som varenr og Jakke Herre-M som varetekst på variansvaren som genereres. Verdiene i Alt varenr kan redigeres. Merk at for alle varer er det en begrensing i varenummer-feltet på 20 tegn. Dersom verdien av varenr til hovedvaren og det som står i Alt varenr blir mer enn 20 tegn, vil varenummeret til variansvaren bli autogenerert med et vilkårlig varenr innenfor 20 tegn. Varen vil uansett få egenskaper for eks. farge og størrelse på seg. Derfor kan det være lurt å ha en liten strategi for det som står i Alt varenr feltet.

• Det samme gjelder for dimensjonen Størrelse. Da vil størrelsen også legge seg til på varenummeret og navnet.

• Klikk på arket Variansvarer når du er ferdig med å fylle inn dimensjonene.

• Klikk på Generer (for å generere de nye varene).
2 generer_1.png

Det blir nå laget nye varer.

Dersom hver vare skal ha egne priser, så må du også sette på hake for Bruk individuell prising av variansene. (Og du må velge å vise varene som egne varer.)

Variansvarer vil du ikke kunne se i vareregisteret ved normale Innstillinger. Dersom du likevel skulle ønske å se disse varene og vedlikeholde de en for en så kan du gå på Rediger - Innstillinger.


3 egne varer.png


Hak av dersom du ønsker å vise variansvarene som egne varer.

• Dersom du har en vare fra tidligere som du ønsker å knytte mot den abstrakte varen kan du gjøre dette ved å trykke på Hent på variansarket. Da søker du frem varen ved å skrive inn søkekriterier. Velg dimensjonstype på varen du henter i dette bildet. Dimensjonstypene du har tilgjengelig i dette bildet er de samme dimensjonstypene som du har registrert på den abstrakte varen.

• Klikk ok når du har funnet varen du leter etter.
4 hent.png

Hva skjer med varelageret?
Når du selger en slik vare vil variansvaren bli -antall på lageret. Dette påvirker ikke den abstrakte varen siden den egentlig "ikke finnes".

Hva skjer under fakturering?
Ved fakturering så kan du søke opp den abstrakte varen i registreringsbildet. Når du gjør dette vil det komme en plukkliste der du må plukke den eksakte varen.

Velg fra listen den varen som skal selges.
5 salg.png