Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Innlesing av Factoringfiler

Innlesing av factoringfiler
Menyvalg: Registrere – Innbetaling – Factoring
Når du har fått en fil fra factoringselskapet må denne lagres på maskinen din og registreres i Uni Økonomi.

Gå til innbetalingsbildet og velg Factoring:

1 Innbetaling.png

Du kommer da inn i bildet for innlesing av returfiler. Velg Åpne fil oppe til venstre og velg filen du har fått.

2 Fil.png
En innlesing kan se slik ut. Her ser vi at disse to fakturaene er betalt i sin helhet, ingenting i restanse og får da status Betalt. Hadde innbetalt beløp vært mindre enn beløpet på faktura ville status blitt Delbetalt. Du har også mulighet for å endre på disse hakene selv. Setter du på at en innbetaling skal ignoreres, vil ikke innbetalingen bli registrert i systemet. Da ligger fakturaen fremdeles med status betalt mens de andre får status Factoring-Betalt.
Du kan skrive ut denne listen for senere referanse med utskriftsknappen oppe i bildet. Til slutt trykker du lagre og innbetalingene er registrert.