Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Levering i ordre

Det er mulighet for å levere direkte i ordrebildet uten å gå via funksjonen Levering.

For å aktivere denne muligheten må du først åpne Klient/system – Systeminnstillinger. Der finner du et menyvalg som heter «Tillat levering i ordre bildet», denne haken må stå på.
1 Systeminnst.png
I ordrebildet må du gå inn på Rediger – Innstillinger for å sette inn to nye felter. Vi anbefaler å vise feltet ”Antall levert”, som viser hvor mange som allerede er levert på aktiv varelinje. I tillegg må du sette inn feltet ”Leveres”, i dette feltet fyller du ut hvor mange du skal levere på varelinjen.
Sett inn felt.png

Så henter du frem den ordren som skal leveres:
3 levering.png

Her er en ordre med status del-levert, vi har allerede levert 1 stk av totalt 3 stk på varelinjen. Det gjenstår da 2 stk som ikke er levert. Dersom jeg ønsker å levere de to siste, fyller jeg ut 2 i kolonnen ”Leveres” og lagrer ordren.

Ved å benytte deg av levering i ordre, kan du gjøre nytte av ordrefunksjonalitet samtidig med at du kan levere de varene som du har sendt/levert ut til kunden din.

Setter du på haken i første bilde i artikkelen som heter "Fakturer kun leverte varer" har du mulighet for å fakturere ordren men da vil bare de varene som du har registrert levering på blir med på fakturaen.