Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Serienummer

Det finnes to metoder for å registrere serienummer på varelinjer/knytte serienummer mot varer.

Under Lager på varekortet finnes det to valg: «Serienummer» (enkel) og «Serienr m/lager» (utvidet). Tilsvarende finnes det felter for Serienummer og Serienr m/lager som kan settes inn i bildene for registrering av varemottak/ordre/levering/fakturering.

Forskjellen på disse to innstillingene/feltene er at Serienr m/lager er en strengere funksjon, der serienummeret følger varen både inn og ut av lager. Dette er en slags individstyringsfunksjon. Dersom du velger Serienummer blir serienummeret mer som et informasjonsfelt. Du kan da benytte feltet for å registrere informasjon selv om varen ikke er merket som en lagervare.

Fordelen med funksjonen Serienr m/lager (utvidet) er at du kan legge inn flere serienr på en varelinje. Dersom du har 5 i antall på en varelinje, kan du registrere inn 5 serienummer på den varelinjen. I tillegg får du en bedre sporing av serienummeret inn og ut av lager. Ulempen er at du må være mer oppmerksom på at varer/serienummer blir lagt inn på og tatt ut av korrekt lager/lokasjon.

Fordelen med funksjonen Serienummer (enkel) er at du kan benytte feltet friere. Det kan benyttes som et informasjonsfelt, og du også kan velge å benytte feltet for varer som ikke er merket som lagervarer også. Ulempen er at du kan kun ha ett serienummer pr varelinje. Du kan altså ikke ha 2 i antall på en varelinje for en vare som er merket med Serienummer.
Videre vil vi vise hvordan de ulike funksjonene fungerer:

Funksjonen Serienr m/lager (utvidet serienummer-funksjon):


For å benytte Serienr m/lager på en vare, må du ha merket den med en hake i feltet Serienr m/lager på varekortet. Du finner dette feltet under arkfane Lager. I tillegg må det være en lagervare. Det må altså stå Antall i feltet Lagertype under Lager på varekortet.

1Serienr.jpg

I varemottaket må du vise kolonnen «Serienr m/lager», dette gjør du ved å velge Rediger – Innstillinger. Trykk på knappen ”Sett inn felt” og velg å vise kolonnen ”Serienr m/lager”. Det kan være lurt å legge til kolonnene ”Bekreftet antall” og ”Mottatt antall” i nærheten av ”Serienummer»-kolonnen.
Antall serienummer du fyller ut må stemme overens med ”Mottatt antall” i varemottaket ditt. ”Serienr m/lager”-kolonnen har en liten knapp med tre prikker. Trykk på denne så får du opp et eget skjermbilde for å registrere dine serienummer. Foretrekker du å registrere serienumrene direkte i varemottaksbildet kan du gjøre dette ved å kommaseparere numrene.

2 varemottak.png

Når du har registrert serienumrene i Serienr m/lager grensesnittet, kommer du tilbake til varemottaksbildet. Her er nå dine registrerte serienummer lagt inn som en kommaseparert streng.

3 seriene.png

Ved lagring av dette varemottaket har du registrert inn 3 varer med serienummer som systemet holder orden på. Når du skal selge/levere ut igjen disse varene kan du gjøre det i ordre-, leverings- eller faktureringsbildet. I vårt eksempel gjør jeg det via ordrebildet.

I ordrebildet har vi lagt Serienr m/lager-kolonnen helt først. Når du nå taster inn serienummer på varen som du skal registrere inn, så kommer registrert informasjon om varen opp. Systemet henter altså inn riktig vare i forhold til serienummeret som er registrert.

4 ordrebildet.png

Eventuelt kan du først taste inn varenummeret. Trykk så knappen med tre prikker i feltet Serienr m/lager. Du kan da velge hvilke serienummer du skal ha fra en liste over tilgjengelige serienummer. Dersom du velger flere enn ett serienummer, vil systemet justere antallet på varelinjen i det du velger OK:

5 serienrvalg.png

 

For å få oversikt over hva du har igjen av serienummer på en vare kan du velge varenummeret i faktura/ordre/levering og søke i Serienr m/lager kolonnen. Her vil du få opp de serienumrene du har igjen på lager. Alternativt kan du bruke Søk på serienummer-bildet, som du finner under Forespørsel-menyen. Her kan du få oversikt over bevegelsene på et serienummer.

6 forespørsel.png

Kravet om at du må ta varemottak med serienummer

Du kan velge å ikke registrere varemottak med serienummer, slik at det kun er på ordre/faktura (altså varer ut av lager) du benytter serienummer. For å fjerne kravet om serienummer ved varemottak for alle varer, sett på hake for innstillingen Tillat varemottak på serienummervarer uten serienummer, som du finner under Faste registre - Klient/System - Systeminnstillinger - Fakturainnstillinger - Bestilling/Varemottak.
Dersom du ønsker å tillate at kun enkelte varer kan tas varemottak på uten at det blir registrert serienummer, kan du hake av for Registrer ved salg på varekortet:

3Serienr.jpg


Funksjonen Serienummer (enkel serienummer-funksjon):

For å benytte Serienummer på en vare, kan det være en fordel ha merket den med en hake i feltet Serienummer på varekortet (for å få krav om serienummer på varen). Du finner dette feltet under arkfane Lager.

2Serienr.jpg

I bildet for registrering av ordre/levering/faktura (og evt varemottak) må du i tillegg sette inn feltet Serienummer (eller bare Serienr). Du kan sette inn felter i et registreringsbilde ved å velge Rediger - Innstillinger - Sett inn felt.

Når du så registrerer f.eks. en ordre, så fører du inn serienummeret i feltet Serienummer. Dersom det f.eks. skal være 2 i antall for en vare må du registrere to varelinjer, hver med antall 1 og et serienummer.

8 ordre serie.png

Du kan søke opp serienummer på Forespørsel - Søk på serienummer.

 

 9 forespørsel.png