Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Avslutte saker

Når du får melding fra inkasseselskapet om at en kunde har betalt, må du registrere dette i Uni mot reskontro. Bruk innbetalingsbildet.

Når en faktura er fullt innbetalt eller kreditert (restsum er lik null) vil denne automatisk flyttes til “Avsluttede saker”.


Du kan også manuelt avslutte en sak med knappen Merk som avsluttet. Du får da opp melding om at dersom det finnes restbeløp som står som ubetalt og inkassobyrået ikke er informert om at saken avsluttes, må det sendes melding til inkassobyrået om dette.

1 manuell avslutning.png