Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Registrere purring

Systemet kan skrive ut purringer og beregne purregebyr for deg.
Menyvalg: Registrere – Innkreving - Purring

Her finner du et oppsett for utskrift av purringer og purrelister.

1 oversikt_7.png

Hovedbildet viser hvilke kunder/fakturaer som kan purres. De fakturaene som ikke skal purres skal ikke være haket av i kolonnen Purres. Linjer som er grå har purrestopp og vil ikke komme med dersom du kjører purrerutinen.

Ved å hake av for Skjul fakturaer med purrestopp vil ikke listen vise de fakturaene som er purrestoppet.

Du kan se på tidligere kjøringer ved å bruke rullegardin-menyen for Tidligere kjøringer.

I feltet Minstebeløp kan du sette inn verdi for hva minstebeløpet skal være for at purrerutinen skal kjøre. Dersom vi setter minstebeløpet til 100 kroner vil ikke fakturaer som har totalsum mindre enn 100 kroner bli med på denne purringen. Trykk Enter-tasten etter at ny verdi er oppgitt.

Du kan også filtrere ut hvilke kundegrupper som skal purres. Velger du Rediger - Filter, får du denne muligheten. Har du registrert kundene under forskjellige kundegrupper er dette en meget enkel måte å filtrere ut kunder som ikke skal purres.

2 kategori.png

 

Når alt er klart er det lurt å kjøre ut en purreliste som viser hvem som skal purres. Dette gjøres ved å trykke på skriverknappen. Denne kan brukes til kontroll etter at purringene er skrevet ut.

Velg Kjør for å kjøre purringen (Hurtigtast F7). Du kan så skrive ut blankettene, sende de på epost eller du kan velge forhåndsvisning.

Slett kjøring: Skulle det vise seg at noe med kjøringen ikke gikk helt som du regnet med har du mulighet til å slette kjøringen. Bruk rullegardinmenyen og velg tidligere kjøring. Hent frem den aktuelle kjøringen, og velg: Fil - Slett kjøring. Du får bare slette siste kjøring.

Utskrift av purringer: Når du skriver ut purringer fra registreringsbildet vil du kunne velge hvilken type blankett du skal bruke.
Velg hvilken blankett du vil bruke i listen som kommer opp.

Email: Du kan velge å sende purringene på epost, pass da på å velge den rapporten som er tilpasset epost i bildet som kommer opp.

 
3 utskrift.png
Dersom kunden har en egen fakturadresse som ikke er den samme som standard epost, må du legge inn epostadressen som du ønsker å sende purring til på kundekortet. Arkfanen Betingelser - Purring:
Purring.png

 

Samlepurring

Ved vanlig purrerutine vil du få en purring for hver ubetalte faktura registrert på en kunde. I enkelte tilfeller kan det finnes mange ubetalte faktura på samme kunde. Derfor ønsker du gjerne å kjøre ut samlepurringer, slik at du bare får ut en enkelt purring til kunden som inneholder betalingsvarsel for alle forfalte ubetalte faktura på kunden.
For å benytte deg av funksjonen for Samlepurring, må du gå på Registrere - Purring. Så velger du Rediger og Rediger innstillinger. Dersom du her setter på hake for Kjør samlepurring, vil kunder få betalingsvarsel for alle forfalte faktura på samme purring i stedet for en purring pr faktura.

 
4 samle.png

Når innstillingene for Samlepurring er satt på, vil du ikke få opp noe i kolonne Fakturanummer i purrelisten. Dette fordi alle faktura til samme kunde er samlet på en linje.