Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

De ulike inkassoformatene

Uni Økonomi tilbyr eksport av inkassofiler til 7 ulike selskaper.

Inkasso er i dag et spesialisert felt som både krever offentlig godkjenning (bevilling fra Kredittilsynet) og som er regulert og kontrollert på tilsvarende måte som bank-/finans og forsikringsbransjen. Det betyr at ved å benytte et godkjent inkassoforetak med bevilling fra Kredittilsynet vil man alltid være sikker på å få skikkelig behandling, både av oppdrag og i forhold til sine egne kunder.

Hvordan håndterer Uni Økonomi dette?
Uni Økonomi tilbyr eksport av inkassofiler til 7 ulike selskaper (enkelte krever en tilleggslisens):
• Akros
• Creno
• Lindorff
• Aktivkapital
• CrediCare
• Pacta
• Kreditorforeningen

 


Rutinene for registrering og eksport er ganske like, så det som gjelder for et format, gjelder for alle. Vi illustrerer inkassorutinen med Akros som eksempel, da dette er det formatet som er standard i Uni Økonomi.


Først og fremst må man ha en avtale med inkassoselskapet. Når den er inngått, får man noen opplysninger som må fylles inn i innstillingene. Se artikkel om innstillinger for inkasso her.