Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Eksport av inkassofil

Hvordan eksportere fil til inkassoselskapet?
Menyvalg: Registrere - Innkreving – Inkasso – Inkassosentral

Når alle parametre er tilfredsstillende utfylt, kommer du inn i hovedgrensesnittet for inkasso saker:
1 ikke sendte.png
Dette bildet har fire modus.

• Vis ikke sendte saker
• Vis aktive saker per dags dato
• Vis avsluttede saker
• Vis kun saker med registrerte korreksjoner

Saksgangen her er som følger:
Du merker de fakturaene i listen som du ønsker å sende til inkasso. Du eksporterer nye saker ved hjelp av knappen “Eksp. nye oppdrag”. Fakturaene fjernes da fra den aktive listen, og du finner de igjen ved å bytte modus på bildet til “Vis aktive saker per dags dato” (nedtrekksmeny). Benyttes Creno eller Lindorff som inkassobyrå, har ikke fakturaene enda fått et saksnummer, de vil først få det når en kvitteringsfil mottas fra byrået og leses inn ved hjelp av knappen “Les kvitteringer”. Ved bruk av andre byråer er knappene “Les kvitteringer” og “Les innbetalinger” deaktivert da disse ikke har noen funksjon.
Når fakturaene så ligger i “Vis aktive saker per dags dato” visningen, har du flere muligheter til å påvirke hvordan saken står. I bildet under ser vi hvor vi kan registrere kommentarer. Disse er kun egeninformasjon som følger fakturaen, de eksporteres aldri noe sted, men kan være nyttige for å holde styr på informasjon om saken.

 

2 kommentar.png