Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Oversiktsbildet

Ulike søkemuligheter i Oversiktbildet

Menyvalg: Forespørsel - Oversikt

Du kan se film om oversiktsbildet her.

Unimicro V3 har en så fleksibel søkefunksjon at vi skal forklare den litt nærmere her.

Du kan faktisk selv velge ut hva du ønsker å søke etter. Du kan også velge hvilke felter som skal vise i søkeresultatet og du kan eksportere søkeresultatet til Excel for utskrift/videre bearbeidelse.  

Du får i tillegg tilgang til de mest brukte funksjonene for de ulike registerne i dette bildet. Dette skjermbildet gir deg oversikt over alt som er registrert i Fakturamodulen. Her kan du søke opp alle faktura, ordre, tilbud, leveringer, bestilinger, dokumenter, aktiviteter, kunder og leverandører.

I tillegg kan du utføre mange andre operasjoner fra dette bildet. Dette oversiktsbildet kan gi mye god informasjon og lette arbeidet betraktelig, men man må nok bruke litt tid på å lære alle funksjonene å kjenne. 

Skjermbildet ser i første omgang slik ut:

2016-07-27_14-58-16.png

Til venstre ser du en liste over de registrene du kan søke på. Marker det registeret du ønsker å søke i, og bildet til høyre vil endre seg. Bildet til høyre har en søke-del øverst, og så viser søkeresultatet nederst. Feltene du kan søke på, og feltene i søkeresultatet er forskjellig fra register til register.   

 

Knapperaden:

Knappene i knapperaden er forskjellig fra register til register. De gir tilgang til de mest brukte funksjonen for det registeret. Register Kunde gir f.eks mulighet for å opprette en ny kunde. Det finnes en del knapper som er felles for alle.

Skriv ut liste: Skriver ut listen over søkeresultatet. Har du f.eks søkt opp tre kunder, skriver den ut en liste med de tre kundene.

Eksport til Excel: Eksporterer søkeresultatet til Excel. Det er de feltene som viser i søkeresultatet, og den rekkefølgen/sorteringen som er valgt i søkeresultatet som blir eksportert til Excel.

Feltvelger: Lar deg skjule, legge til og sortere rekkefølgen på feltene i søkeresultatet. Når du klikker denne knappen får du opp et bilde som viser de feltene som viser i søkeresultatet nå.

bilde2.jpg

Det feltet som er lengst til venstre i søkeresultatet er det som viser øverst i denne listen. Du kan så legge til felter ved å velge Legg til felt, du kan skjule felter ved å velge Skjul felt og du kan endre rekkefølgen på feltene ved å markere et felt og flytte det opp eller ned vha pilknappene  

Detaljvisninger: Dersom denne knappen er aktiv får du opp et detaljvisningsvindu nederst i søkebildet. Den viser detaljer for valgt linje i søkeresultatet. Har du f.eks. søkt opp en kundeliste og markerer en kunde, vil du få opp detaljene for kunden nederst i bildet (som f.eks. faktura, aktiviteter o.l.)  

Fjern fra listen: Fjerner en oppføring fra listen. Dersom du f.eks. har søkt opp en kundeliste, men ikke ønsker å ha med den ene kunden når du eksporterer til Excel, klikker du på kunden i listen og velger Fjern fra listen. Kunden fjernes da fra søkeresultatet, og vil f.eks. ikke bli med ved eksport til Excel.  

Vis gruppering: Dersom denne er på vil du få opp et felt over linjene der du kan dra en av kolonneoverskriftene opp for å søke på et bestemt felt, f.eks. postnr på kunder.

Lag rapport: Du kan lage din egen rapport basert på dette bildet, les mer om denne funksjonen her.

Vis kommentarlinjer: Denne viser registrerte kommentarlinjer, som blå tekst under oppføringen den tilhører.  

Oppdater spørring løpende: Dersom denne er aktiv vil systemet søke på nytt og oppdatere søkeresultatet jevnlig. Under Rediger - Valg finner du mulighet for å angi hvor ofte søket skal oppdateres: 

bilde3.jpg

 

Du oppgir antall sekunder mellom hver gang søket skal oppdateres

Rediger - Valg: Her finner du diverse andre innstillinger.

Aktiver søkefelter for standardspørring automatisk: Dersom denne er på vil standardspørring (f.eks. dagens dato for enkelte register) automatisk vise i søkedelen når du velger Register.

Kjør standardspørring automatisk: Dersom denne er på vil systemet kjøre standardsøket automatisk i det du velger et Register.

Kjør automatisk lagrede søk når de aktiveres: Dersom denne er på vil systemet automatisk søke opp data i et lagret søk i det du velger det søket.

Søking: Søket er veldig fleksibelt, og du har flere valg under søking. Søkedelen av bildet ser slik ut (feltene endrer seg i forhold til valgt register, men prinsippet er det samme):

  bilde12.jpg

 

 

I kolonnen til venstre har du de ulike feltene du kan søke på. Du kan søke på ett eller flere felter samtidig, og du kan velge felter å søke på. Klikk på et felt, og du får opp en pil til høyre i feltet. Dersom du klikker på den får du opp en liste over tilgjengelige felter å søke på:

 

 bilde13.jpg

 

 

I kolonnen i midten har du de ulike tilgjengelige operatorene. Det er her du bestemmer om du vil søke opp f.eks. kundenummer lik, større enn eller mindre enn det kundenummeret du oppgir. Prinsippet her er det samme som for feltene: du klikker i feltet og får tilgang til en liste over tilgjengelige operatorer. (Liste over tilgjengelige operatorer finnes til slutt i denne artikkelen)

 

 bilde14.jpg

 

 

I Kolonnen til høyre oppgir du verdi/kriterie å søke på. Dersom du søker på et kundenummer, oppgir du kundenummeret i dette feltet:

 

bilde15.jpg

 

Knappene til høyre er:

Søk: Søker opp data ut fra de kriterier du har oppgitt å søke etter. Dersom du ikke oppgir noen kriterier, vil systemet søke frem hele registeret når du trykker Søk.

Nytt søk: Tømmer bildet og gir tilgang til å søke på nytt.

Lagre søk: Lagrer de søkekriteriene du har oppgitt. Du får da opp et bilde der du oppgir navn på søket.

bilde8_1.jpg 

 

Lagrede søk viser som en liste til høyre for knappene.

 

bilde9.jpg

 

Når du klikker på et lagret søk blir kolonnene fyllt ut med verdiene for det lagrede søk. Dersom det er enkelte søk du kommer til å benytte ofte, kan det være lurt å lagre dem, slik at du slipper å fylle ut alle søkekriteriene på nytt hver gang.

Sortere søkeresultatet

Du kan sortere søkeresultatet på for eksempel kundenr, navn og alle andre felter som ligger i headingen. Det du gjør da er at du klikker i den headingen du vil sortere på. 2 klikk gir synkende sortering.

Funksjoner i Oversikt

I øverste linje av bildet ser du at det er mange ulike valg. Dersom du f.eks. har valgt Register Faktura kan du både lage ny faktura, endre forfall på de fakturaene som er registrert og lignende. Du vil finne igjen disse funksjonene ved å høyreklikke på en linje i søkeresultatet:

 

bilde10.jpg

 

Disse valgene endrer seg for hvert register du søker på, men noen er felles.

 

Dette søkeverktøyet må du utforske for å lære å bruke. Det er bruk som forklarer det best. Det siste som er verdt å nevne, er at du angir hvilke felt du ønsker å se i søkeresultatet ved å gå på Rediger - Feltvelger.

 

Operatorer for å gjøre vilkår på søket

 

bilde11.jpg