Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Innstillinger på vare for registrering av bestilling

Det er en del felter på varekortet som er nyttige å fylle ut med tanke på bestilling.

På varekortet under arkfanen Lager har du oversikt over hvor mange varer du har på lager, hvor mange det ligger ordrereservasjoner på, hvor mange som er i bestilling og hvor mange av disse det er bekreftet levering på.


1 lagerfana.png

Under Bestilling kan du hake av dersom varen ikke er en bestillingsvare. Du kan også legge inn minimum- og maksimumsbeholdning. Disse feltene brukes for å generere automatisk bestilling av varen. Bestillingskvantum her er kun et opplysningsfelt da du kan ha flere leverandører på samme vare som leverer i forskjellige kvantum. For å få korrekt antall på bestillingen tilpasset leverandørens bestillingskvantum, må dette legges inn under arkfanen Leverandør.


Under arkfanen Leverandør legger du inn leverandørens varenummer og varenavn. Du må sette en av leverandørene som standard leverandør Dersom du har flere leverandører av en vare, vil bestillingsrutinen da velge den som står som standard.


2 leverandørfana.png


Kolonnene Lev. varenr og lev. varenavn er informasjonsfelt. Lev. pris er innkjøpsprisen til leverandør. Leveringsdager er antall leveringsdager som leverandøren har på varen. Dersom varen skal bestilles i bestemte antall kan antall fylles inn i kolonnen Bestillingsantall.
For mer info om generering av bestilling, se her