Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Tilbakestille varemottak

Det er mulig å tilbakestille et varemottak. Dette vil være aktuelt dersom varene er lagt inn på feil lager eller lokasjon, dersom en eller flere linjer ikke skulle vært tatt mottak på eller antallet var feil.
Menyvalg: Bestilling - Rediger - Tilbakestill varemottak

Trykk på knappen Tilbakestill varemottak og søk frem det varemottaket du vil tilbakestille.


1 tilbakestill.png

 

I dette bildet må du hake av for Velg på de varelinjene som skal tilbakestilles. Trykk OK og du ser at linjene du haket av er ikke lenger grønne og du kan gjøre eventuelle korrigeringer eller tilbakestille varemottaket i sin helhet:


2 etter korr.png

På varekortet vil du se at varene blir tatt ut fra lageret når tilbakestillingen er lagret.