Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Endre status på faktura

Det er i utgangspunktet ikke lov å endre en faktura som er registrert m.h.t. vareregistrering og sum. I Unimicro V3 er det mulig å gjøre begrensede endringer som å endre status og forfallsdato.

I Unimicro V3 kan du endre status/forfallsdato fra Oversiktsbildet eller fra menyen Registrere. 

Fra menyen Registrere:

Stå i Fakturamodulen - Registrere - Status/Forfall på faktura

 status1.jpg

Endre Status:

  • Søk opp fakturanr. ved å skrive inn fakturanr eller søk den frem ved å klikke på pilene til høyre for feltet.
  • Alle feltene som er hvite er nå redigerbare.
  • Her er det nå også mulig å endre statusen. Velg fra listen over tilgjengelige statuser. Merk at endringer her ikke bokfører noe.

status2.jpg

 Endre Forfallsdato

  • Finn feltet forfallsdato
  • Klikk på kalenderfunksjonen til høyre for datofeltet. En kalender kommer frem - velg ønsket forfallsdato fra kalenderen. Ny dato legger seg nå i feltet for forfallsdato.

status3.jpg

 Husk å lagre etterpå!

En annen måte du kan endre status/forfallsdato på, er fra oversiktsbildet:status4.jpg

 

  • Søk opp fakturaen det gjelder
  • Høyreklikk
  • Velg Endre forfall/status
  • Gjør endringer
  • Lagre