Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Endre status på faktura

Det er i utgangspunktet ikke lov å endre en faktura som er registrert m.h.t. vareregistrering og sum. I Uni Økonomi er det mulig å gjøre begrensede endringer som å endre status og forfallsdato.

I Uni Økonomi kan du endre status/forfallsdato fra menyen Registrere og fra oversiktsbildet!

Fra menyen Registrere:

Stå i Fakturamodulen - Registrere - Status / Forfall på faktura

 68_status.png

Endre Status:

  • Søk opp fakturanr. ved å klikke på pilene til høyre for feltet.
  • Når ønsket faktura er valgt, legger den seg inn i statusbildet og lagrer. Her er det da mulig å endre statusen. Velg fra listen over tilgjengelige statuser.

69_pil.png

 Endre Forfallsdato

  • Finn feltet forfallsdato
  • Klikk på kalenderfunksjonen til venstre for datofeltet. En kalender kommer frem - velg ønsket forfallsdato fra kalenderen. Ny dato legger seg nå i feltet for forfallsdato.

70_forfall.png

 Husk å lagre etterpå!

En annen måte du kan endre status/forfallsdato på, er fra oversiktsbildet:

  • Søk opp fakturaen det gjelder
  • Høyreklikk
  • Velg endre status/forfallsdato
  • Gjør endringer
  • Lagre.

 oversiktsbildet.png