Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Faste tekster

Ved hjelp av denne funksjonaliteten kan du legge inn faste tekster på blankettene (faktura, ordre, tilbud).

Menyvalg: Faste registre – Registre – Faste tekster

fast1.png

Forklaring til feltene:


ID: Blir automatisk generert av systemet, kan ikke overskrives.

Navn: Skriv inn et navn for denne teksten.

System: Angi hvilken blankettype denne teksten skal stå på.

Kundekategori: Dersom teksten kun skal gjelde for en bestemt kundekategori kan du angi dette her.

Gjelder fra/til: Angi datoen teksten skal gjelde for. Gjelder utskriftsdato, ikke dato på faktura/ordre/tilbud. (Dersom du setter en dato frem i tid, så vil teksten starte å dukke opp på faktura når du skriver ut fra den datoen. Dersom du setter fra dato til 01.01 og til dato 31.01, så vil alle faktura som skrives ut i dette tidsrommet få med den faste teksten, men dersom du skriver ut en av disse fakturaene i februar, så blir ikke den faste teksten med.)


Dersom du lar alle felt bortsett fra Navn og System stå blank, vil teksten gjelde for alle kunder i den bestemte systemtypen.

Dersom to tekster har like verdier vil du få opp denne meldingen:
fast2.png

Hvis du har flere tekster uten å ha definert noen datoer så vil systemet velge den kampanjen med lavest ID. Dersom du skal bruke en annen kampanje enn den med lavest ID-nummer, må du slette den/de med lavest ID.
Dette gjelder også dersom du har satt opp kundekategori uten datoer, da må de tekstene som skal gjelde for en gitt kategori ha lavere ID-nummer enn en tekst som skal gjelde for alle.
Fast tekst som ligger inn under Faktura vil komme med på abonnementsfaktura også. Det er ikke mulig å bruke denne funksjonen å få fast tekst på kontantnota, da må det spesiallages en blankett for det.