Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Kid typer factoring

Kid-typer for factoring i Unimicro V3

Vi vil her gi noen eksempler på hvordan kid bygges opp på de forskjellige formatene. Vi tester med følgende informasjon:

Factoring nr. 1234

Kundenummer: 100017

Faktura nummer 5067

 

Standard kid:

000506701000172

(15 siffer; 1-7 = fakturanr, 8-14 = kundenr, 15 = kontrollsiffer)

 

Elcon kid:

9123400005067009

(16 siffer; 1= 9, 2-5 = factoring nr, 6-12 = fakturanr, 16 = kontrollsiffer)

 

Kfinans kid:

01000171234000506714

(20 siffer; 1-7 = kundenr, 8-11 = factoring nr,  12-18 = fakturanr, 19 = Utstedernr, alltid 1, 20 = kontrollsiffer)

 

DnB kid:

51234000506701000176

(20 siffer; 1 = 5, 2-5 = factoring nr,  6-12 = fakturanr, 13-19 = kundenr, 20 = kontrollsiffer)

 

FactorNor kid (factoring nr er her kun 123):

1231000170050677

(16 siffer; 1-3 = factoring nr, 4-9 = kundenr, 10-15 = fakturanr. 16 = kontrollsiffer)

 

AktivKapital kid:

000506701000172

(15 siffer; 1-7 = fakturanr, 8-14 = kundenr, 15 = kontrollsiffer)

 

Handelsbanken finans kid:

000506701000172

(15 siffer; 1-7 = fakturanr, 8-14 = kundenr, 15 = kontrollsiffer)

 

Nordea Finans (tidligere SG finans) kid:

9123400005067009

(16 siffer; 1 = 9, 2-5 = factoring nr, 6-13 = fakturanr, 16 = kontrollsiffer)

 

Langt Fakturanr og Kundenr:

100017798802700050675

(21 siffer; 1-6 = Kundenr, 7-16 = alltid 798802700, 17-20 = fakturanr, 21 = kontrollsiffer)

 

DnB (6xxx):

100017798802700050675

(21 siffer; 1-6 = Kundenr, 7-16 = alltid 798802700, 17-20 = fakturanr, 21 = kontrollsiffer)

 

Nordea Finance Equipment:

100017798802700050675

(21 siffer; 1-6 = Kundenr, 7-16 = alltid 798802700, 17-20 = fakturanr, 21 = kontrollsiffer)